Kalibrering

 :

Kalibrering

Inspecta kalibrerer utstyr og instrumenter. For å sikre korrekte måleresultater og høy kvalitet på prosessene eller produktene anbefaler vi regelmessig kalibrering.

Et manometer, trykkmåler eller trykksensor er et måleinstrument for trykk, vanligvis av gasser eller væsker. Vi kalibrerer de fleste typer manometer og trykkmålere.

Vi kalibrerer lastceller/veieceller opp til 150 tonn.