Felt

 :

Felt

Inspecta gir deg verktøyene du trenger for å ta riktig beslutning. Vi jobber også ute i felt for å møte kundenes behov.

Inspecta utfører veiing i felt av opp til 200 tonn tunge objekt. Vi veier regelbundet forskjellige offshore komponenter for nøyaktig å finne ut vekt og tyndgepunkt.

Belastningstest

Belastningstester er en av tjenestene vi tilbyr i felt. Metoden benyttes for å evaluere konstruksjonsresponsen til stål ved ulike lasttilfeller, eksempelvis for kabelhoder. Resultatene tolkes ved å se på sammenhengen mellom spenning og tøyning.

Inspeksjon

Inspecta er også en autorisert organisasjon for mange EU-direktiver. Det betyr at vi er utnevnt av en nasjonal akkrediteringsinstans til å gjennomføre inspeksjoner som er i samsvar med internasjonale standarder.

Inspeksjonsavdelingen i Inspecta arbeider innenfor en rekke fagdisipliner. Vi utfører 3. parts verifikasjon i prosjekter både innen- og utenlands. In-Service-Inspection er også et av våre tjenesteområder, og vi er akkreditert til å gjennomføre revisjonsinspeksjoner for å sikre ivaretagelse av forskrifter.

Testing og hardhet

Vi utfører hardhestesting i felt. Hardhetsmåling kan brukes for å finne ut hardhet på grunnmateriale og sveis. Dette kan benyttes for å finne ut harde områder i en konstruksjon eller i komponent, hvilket kan oppstå i for eksempel feilaktig utførte sveiser. Vi har det meste innenfor hardsmålings-utstyr.

Material identifikasjon gjennom kjemisk analyse

Vi utfører kjemisk analyser i felt, både med Positiv Material Identification (PMI)-utsyr og optisk spektrometer. Materialidentifikasjon kan brukes for å finne ut kvaliteten på ukjent materialer. Dette kan for eksempel brukes til å identifisere et helt ukjent material, til å verifisere et materialsertifikat. PMI-måling brukes med fordel på de fleste rustfrie austenittiske stålsorter. Optisk spektrometer brukes typisk når det er viktig at finne ut karboninholdet, for eksempel i karbon stål. Dette er viktig ved sveisereparasjoner av eldre konstruksjoner.

Mikrostruktur (replika og feltmikroskopi)

Undersøkelser av mikrostrukturen kan utføres i felt, hvilket medfører at den testede komponenten ikke trengs å ødelegges. Undersøkelse av mikrostrukturen kan brukes for å identifisere strukturen og faser i mikrostrukturen, hvilket ikke kan finnes ut på annen måte. Også forandringer i mikrostrukturen kan oppdages, for eksempel kan det avgjøres om mikrostrukturen i en dampkjele tatt skade fra en overheting.

Mikrostrukturen kan undersøkes direkte med hjelp av et feltmikroskop, eller med hjelp av replikaprøving. Den senere er en vanlig metode og som vi har god erfaring på å finne ut krypskader i dampsystem.