Komponenttesting

Inspectas ikke-destruktiv testing (NDT) tjenester er et av de viktigste virkemidlene for å oppdage og kontrollere kvaliteten på komponenter som er maskinert, sveiset, støpt, valset, behandlet eller lignende. Med godt trente og kvalifiserte operatører og gode kontrollrutiner siker man høy produktivitet.

NDT kan brukes til å sikre kvaliteten helt fra råvare med materialverifisering gjennom produksjon og behandlingsprosesser til installasjon.  I dagens verden, der nye materialer stadig er under utvikling, der høylegerte materialer og bindemetoder blir utsatt for høyere trykk og belastninger, sikrer NDT at materialer kan fortsette å operere med høyest mulig kapasitet med forsikring om at de ikke feiler innenfor forhåndsbestemte krav.

Med komponentenes høye ytelseskrav er det normalt knyttet til NDT-tjenester, det vil si nøyaktige og pålitelige testresultater med god service, samt effektive prosesser.

De viktigste QA-tiltakene for NDT-aktiviteter er å sikre NDT-operatørers kvalifikasjoner, riktig bruk av testutstyr og tekstmateriale, effektiviteten ved testprosedyrene og overvåking av selve utførelsen med NDT Nivå III inspektører.

Testprosedyrer er sentrale i forbindelse med å definere ansvar, teknikker, driftsmåten og kontroll for spesifikk metode for testing og testobjekter. Inspecta etablerer en rekke testprosedyrer for ulike oppgaver, som vi anser er nødvendige for å gjennomføre kvalitetstjenester.

NDT automatiserte systemer kan være perfekt for å søke effektiv og pålitelig kvalitetskontrolltesting til høyvolum produksjonslinjer av metalldeler, støpte og lignende komponenter.