SLOFEC™

SLOFEC ™ (Saturation Low Frequency Eddy Current) er en pålitelig metode som kan påvise korrosjon på et tidlig tidspunkt og dermed bidra til å holde kostnadene nede.

Korrosjon forårsaker årlig store kostnader for ulike bransjer. Konsekvensene kan være betydelige produksjonstap, fare for miljøforurensning, og økt sikkerhets- og helserisiko. Derfor er det viktig at korrosjon blir oppdaget på et tidlig stadium.

Teknologien møter dagens krav til strøm, varme, olje, gass og petrokjemisk industri. SLOFEC ™ benytter virvelstrømprinsippet i kombinasjon med et magnetisk felt. Ved indusert magnetisme, som øker penetreringsdybden, oppdages lokale defekter selv dypt nede i materialet. SLOFEC ™ gir en rask indikasjon på lokale defekter i tynne og tykke plater og rør.

Metoden kan brukes til rør- og gulvskanning og er svært effektivt for å teste eksempelvis rørledninger, tanktak, tankgulv og tankvegger. SLOFEC ™ kan brukes til å teste de fleste materialer og dimensjoner.

Fordeler ved skanning med SLOFEC ™

  • Fullstendig ikke-destruktiv kontroll
  • Pålitelige resultater
  • Høy inspeksjonshastighet
  • Testing gjennom belegg, for eksempel malingslag med opptil 10 mm tykkelse
  • Høy følsomhet for defekter i tykkelser opp til 35 mm
  • Klart skille mellom inn- og utvendige feil
  • Inspeksjon ved høyere temperaturer
  • Tydelig fargebasert kartlegging av omfanget av skader i brukervennlige rapporter