Phased Array UT

Inspecta utfører Phased Array UT, en avansert ultralyd teknikk som brukes til å teste alt fra buttsveiser til komplekse geometrier.

Phased Array UT sikrer din bedrift pålitelige og raske resultater. Ved å kombinere ulike vinkler i en enkel skanning, sparer du tid og kostnader, samtidig som det øker sannsynligheten for å oppdage eventuelle feil på utstyr eller anlegg. Metoden fremhever den nøyaktige plasseringen og størrelsen ved hjelp av grafiske fargebilder.

Phased Array UT gir både raske og nøyaktige resultater og kan brukes til å undersøke alt fra små rør til massive turbiner og fartøy.

En Phased Array Probe er delt opp i flere små elementer, hvert av disse elementene sender og mottar signaler. Gjennom å variere tiden for de pulserende elementene kan lydpulsens retning og fokus styres.

All deteksjon og dimensjonering som i dag utføres ved hjelp av konvensjonelle UT-teknikker, kan også utføres med Phased Array UT.

Fordeler med Phased Array UT

  • Gir raskere og mer effektiv testing
  • Data fra testen lagres og arkiveres og kan senere bli vurdert og sammenlignet med tidligere tester
  • Grafiske fargebilder kan inngå i rapporten
  • Lettere å teste komplekse geometrier
  • Bedre oppløsning og karakterisering av indikasjoner.
  • Kan automatiseres