LRUT

Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) er en rask og effektiv metode for å finne korrosjonsskader i transport- og prosesseringslinjer. Inspecta bruker fremgangsmåten til å undersøke store rørlengder samtidig.

Inspecta har kvalifiserte medarbeidere som anvender metoden for å gi din bedrift en kostnadseffektiv rapport over tilstanden i dine rør.

Korrosjons- eller erosjonsskadene vurderes nærmere for eksempel ved å måle tykkelsen eller ved hjelp av profilradiografi.

En ring med sender og mottaker festes rundt røret og danner en ultralydbølge (20-100 kHz) som beveger seg i lengderetningen inn i rørveggen. Fremgangsmåten oppdager effektivt endringer i rørledningens tverrsnitt, slik at det er mulig å identifisere korrosjon og andre feil.

Vi får resultatet av målingene på vår datamaskin i form av en A-scan (x / y graf), en C-scan ("rullet" utsikt over hele sideflaten) og en tabell med informasjon om påviste avvik. På den måten kan vi gi kunden presise og raske konklusjoner. For å identifisere defekter kan vi også følge opp med andre tester som ultralyd og røntgenmetoder.

Fordeler med LRUT

  • Mer enn 100 ganger raskere enn tradisjonelle ultralydmetoder
  • Opp til 100 meter screeningavstand på rørledninger over bakken
  • Opptil 10 meter screening avstand på rørledninger nedgravd i bakken
  • Mulighet for å gjøre subsea skanning
  • Sparer tid, i og med at det ikke er behov for å fjerne isolasjon, bortsett fra 1 meter for mottaksringen
  • Lett å screene veggpenetrerende rørledninger