3D-målinger

 :

3D-målinger

I dag måles og skannes komplekse objekter raskt og nøyaktig med 3D. 3D-målinger er derfor nyttig i mange forskjellige bransjer og situasjoner. Denne formen for målinger gjør det mulig å optimere utstyrsinnstillinger, noe som ofte kan gi betydelige besparelser: Optimert utstyr har færre feil og defekter, noe som igjen gir mindre ikke-planlagt nedetid. Inspecta tilbyr 3D-målinger som benytter nøyaktig industriell totalstasjonsteknologi (lasertachymetri) og lasersporingsteknologi.

3D-målinger kan brukes under krevende forhold, som ved installasjon av utstyr og produksjonsprosesskalibrering, og ved bestemmelse av dimensjoner og skisser av store selvstendige objekter. Det er et glimrende verktøy f.eks. der hvor det er behov for veldig presise målinger av objekter som ikke kan flyttes på. 3D-teknologi er også bra til  å forhåndsvurdere størrelsen på maskinvarer – målingene vil vise tydelig om det er nok plass til å installere maskinvaren.

3D-målinger sparer deg tid og nedetid sammenlignet med tradisjonelle målemetoder – opptil 70 %. Oppsett og måling med portable koordineringssystemer går hurtig, og det er ikke nødvendig med støttekonstruksjoner. Objektet som måles kan stå i en hvilken som helst posisjon under målingen, så du trenger ikke flytte på det. Målingene kan utføres på utstyrets koordinater eller på objektets egne koordinater. Forskjellige målehjelpemidler, som teipreflektor eller prisme med magnetisk stativer brukes til å finne de korrekte målepunktene. Det er også mulig å bruke en laserpeker for å gjøre det mulig å måle direkte på objektets overflate. På den måten trenger ikke objektet å berøres, noe som gjør at det kan måles mens det er i gang, f.eks. i matproduksjon.

Måleresultatene er tilgjengelig i sanntid på skjermen og en geografisk rapport gjør det lett å sammenligne resultatene etter at utstyrsinnstillingene er endret. Resultatet kan brukes i CAD-programvare til bruk i videre utvikling. I Finland har Inspecta fått ”egnethetsmodell”-sertifiseringen FI 8330 (lignende et patent) for 3D-målinger.

Fordeler med 3D-målinger

  • Muliggjør nøyaktige og raske måleresultater
  • Reduserer uplanlagt nedetid
  • Tidsbesparende og kostnadseffektiv
  • Ikke nødvendig å sette opp stativ