Stress- og strukturanalyser

 :

Stress- og strukturanalyser

Inspecta tilbyr stress- og strukturanalyser for deler og systemer som trykktanker, rørsystemer, ventiler, varmevekslere, stålkonstruksjoner, girkasser og elektroniske komponenter.

Formålet er å analyser komponentenes evne til å motstå belastningen de utsettes for. Analysen tar alle mulige svakheter i betraktning, så som ettergivenhet, brudd, krumning, materialtretthet og kryping.

Først er det viktig å få klarlagt og analysert alle belastninger som komponenten vil utsettes for i brukstiden, inkludert statisk, termisk og dynamisk belastning. Belastningen kan skyldes trykk, temperatursvingninger, vind, snø, bølger, jordskjelv, støt- og vannhamring. Noen ganger kan restspenninger, som f.eks. ved sveisesøm, ha stor innvirkning på komponentens ytelse.  

Vi benytter førsteklasses endelig elementbelastnings analysekoder og analytiske teknikker samt effektive før- og etterbehandlingsmetoder. Vi gjennomfører lineære og ikke-lineære analyser, avhengig av hva som er mest effektivt og nødvendig i det enkelte tilfellet. Eksempler på koder som Inspecta benytter er ANSYS, ABAQUS, ADINA, PIPESTRESS, CAEPIPE, VVD og Mathcad. Eksempl på egne programmer er T-UTM, som benyttes til å analysere termisk tretthet og One-Therm, som benyttes til å beregne termisk gradientbelastning for termiske spenninger i rørledninger.

Vi har omfattende erfaring med endelig elementbelastningsanalyser, kodeapplikasjon og evaluering av feil i utstyr for kjernekraftverk, prosessindustrien og produksjonsindustrien. Formålet med en stressanalyse er normalt et av følgende:

  • Analyse for å verifisere utstyrets design i overensstemmelse med koder og standarder (f.eks. EN 13445, EN 13480, ASME VIII, ASME III, Eurocode). Vi tilbyr en designrapport som viser at designen oppfyller beste praksis og er i samsvar med alle gjeldende standarder.
  • Optimering av design (eller konsept) i forbindelse med
    – levetid og ytelse (f.eks. tretthet eller stresskorrosjonsmotstand) eller
    – produksjonskostnader (produksjonsmetoder og vekt).
  • Analyse av gjenværende levetid for sikkerhetskritiske eller produksjonskritiske komponenter. Når den opprinnelige design-levetiden er nådd eller hvis komponenten er utsatt for strengere driftsforhold enn designet for. 
  • Vurdering av mangler som er funnet i industriutstyr ved periodiske inspeksjoner (f.eks. lokal veggfortynning, groptæring, kryping, ventilfeil eller brudd).

Vi gjennomfører industriundersøkelser og utvikling for å undersøke ytelsen til komponenter som utsettes for høy og komplisert belastning. Våre erfarne ingeniører har dyptgående kunnskap om materialeatferd i industriapplikasjoner og har benyttet våre metoder på en lang rekke utstyr. F.eks. hjelper de selskaper med å opprettholde passende sikkerhetsnivåer i tilfeller med lav syklustretthet. Evaluering av lav syklustretthet samt produksjonsprosesser krever ofte detaljerte konstitutiv modellering for å kunne registrere ikke-lineære materielle responser på en ordentlig måte (herding, avherding, ratcheting).

Fordeler ved stress- og strukturanalyser 

Ledene ekspertise i evaluering av materielle defekter, effektiv og relevant stressanalyse – analysenivået er alltid tilpasset formålet, omfattende kunnskap om standarder, rapporter og løsninger.