Sikkerhetens Pålitelighetsnivå (SIL)

 :

Sikkerhetens Pålitelighetsnivå (SIL)

I dag bygger de fleste funksjoner på elektriske og programmerbare elektroniske systemer. De er komplekse og det er ikke alltid mulig å bestemme den enkelte feiltypen. Utfordringen består i å utvikle et system slik at det forhindrer alvorlige feil og/eller å kontrollere dem. Derfor er IEC 61508-standarden hovedstandarden for SIL, Saftey Integrity Level.

IEC 61508 opererer med fire sikkerhetsnivåer. Disse kalles for sikkerhetens pålitelighetsnivå. Sikkerhetens pålitelighetsnivå 1 (SIL 1) er det laveste og sikkerhetens pålitelighetsnivå 4 (SIL 4) er det høyeste nivået.

Det første trinnet i arbeidet med SIL er en ordentlig fullført fareanalyse for å identifisere sikkerhetsfunksjoner. Neste trinn er å gjøre en SIL risikoanalyse av de identifiserte funksjonene for å avgjøre pålitelighetsnivået for hver av funksjonene. Deretter designes systemet og bekrefter hvis pålitelighetsnivået som er oppgitt i kravene i fareanalysen er oppnådd. Når dette er avsluttet kan du begynne å bygge opp sikkerhetssystemet.

Vi hjelper deg med fareanalyser og SIL risikoanalyser.

I noen tilfeller kreves det at et teknisk kontrollorgan til å verifiserer sikkerhetsfunksjonene, f.eks. hvis sikkerhetsfunksjonene beskytter en trykksatt beholder som må inspiseres av et teknisk kontrollorgan. Som tekniske kontrollorgan har vi de ferdigheter og redskaper som skal til får at dette kan bli en del av inspeksjonen.

Fordeler med SIL

  • Du får et velfungerende sikkerhetssystem
  • SIL øker tilgjengeligheten
  • Du reduserer risikoen for nedetid
  • Du får en bedre økonomisk situasjonen i driften