Risikoanalyse

 :

Risikoanalyse

Alle aktiviteter er gjenstand for risiko av ulik slag som person-, miljø- og eiendomsskader forårsaket av ulykker eller forstyrrelser. Risikoer som ikke er identifisert eller kontrollert kan medføre betydelige kostnader og en forverring i forhold til myndigheter og allmennheten.

Formålet med risikoanalyse er å minimere uønskede hendelser som kan føre til skader på mennesker, eiendom og miljø.

En risikoanalyse innebærer følgende hovedmomenter

  • Identifisering av potensielle risikoer (hendelser med negativ innvirkning)
  • Verdivurdering av sannsynlighet
  • Konsekvensanalyse
  • Vurdering av risiko
  • Innføring av tiltak for å minimere risikoen

Inspecta har lang erfaring med risikovurderinger for industrianlegg. Vi kan bistå med en rekke ulike risikoanalyser som miljørisikovurderinger, spredningsberegninger av giftige og farlige stoffer, SIL risikovurderinger, HAZOP og FMEA. Med vår brede kompetanse, kan vi raskt tilpasse metodikken til dine spesifikke behov.

Fordeler med risikoanalyse

Identifiserer hvordan ulykker kan oppstå og mulige konsekvenser
Forebygger ulykker og gir dermed et sikrere arbeidsmiljø