Prosjektrisikostyring, PRM

 :

Prosjektrisikostyring, PRM

Systematisk og proaktiv styring av prosjektrisiko øker sannsynligheten for å nå målene i et prosjekt betydelig. Innkjøp, implementering av nye systemer, reorganisering, anskaffelse og utvikling av prosjekter krever ofte kompleks beslutningstaking med hensyn til en rekke faktorer med varierende grad av betydning.

Som oftest er det mange forskjellige beslutningsalternativer. I vår arbeidsprosess begynner vi med å identifisere og kvantifisere risikoene i et prosjekt. På den måten kan vi f.eks. finne ut at noen handlinger viser seg å være dyrere enn først antatt. Å finne risiko så tidlig som mulig i et prosjekt er en viktig faktor for at prosjektet skal lykkes. Deretter utvikles forebyggende tiltak for de største risikoene. Det er kun etter dette stadiet at man kan sammenligne de forskjellige alternativene og utvikle den videre handlingsplanen og oppfølgingen.

Inspectas risikostyringsprosess er utviklet i nært samarbeid med kundene siden midten av 1990-tallet. Våre prosess fokuserer på å gi prosjektgruppen en effektiv arbeidsmetode som kan utvikles under prosjektet og som kan gi et nyttig verktøy for prosjektstyring. Prosessens forskjellige faser er som følger:

Start

 • Tydelig definisjon av prosjektets mål og milepæler
 • Prosjektspesifikk tilpasning av arbeidsprosessen
 • Innledende opplæring

Identifikasjon

 • Identifisere risikoer ved hjelp av forskjellige metoder

Analyser

 • Evaluering av sannsynlighet og konsekvenser for de identifiserte risikoer
 • Rangering av risikoer
 • Kvalitetsanalyse hvis nødvendig

Handlingsplan

 • Identifisering av handlinger og tiltak
 • Evaluering av handlinger og tiltaks effektivitet og nytteverdi
 • Valg av nødvendige tiltak, fordeling av ansvarsområder

Oppfølging

 • Overvåking av risikoer og tiltak

Ved å gjøre risikostyring til en integrert del av hele forløpet i et prosjekt gjør det ikke bare mulig å effektivt redusere risiko, men er også med til å identifisere positive og ikke utnyttede muligheter som ikke var synlige i starten.

Fordeler

 • Gir på et tidlig stadium en grundig analyse og forståelse av potensiell risiko som kan ligge latent i et prosjekt.
 • Hjelper deg med å velge de riktige handlingsalternativene ved beslutningstidspunkter i løp av prosjektet.
 • Eliminering og minimering av prosjektrisikoer.
 • Identifisering av skjulte muligheter.
 • Risikoreduksjon gir besparelser når det gjelder tid og kostnader, og øker muligheten for å holde prosjektet innenfor budsjettert bruk av tid og kostnader.

Relaterte tjenester

 • Risikobasert inspeksjon, RBI
 • Tilstands- og levetidsvurdering
 • Feilanalyser