Risikostyring

 :

Risikostyring

Gjennom å systematisk identifisere risikoer og håndtere dem forebyggende, øker dine muligheter til å nå dine satte mål i prosjektene.

Riktig utførte ririkoanalyser er basisen for suksess ved viktige beslutninger eller når nye systemer kjøpes. Inspecta hjelper deg til å håndtere komplekse utviklingsprosjekter, eller ved utvikling av kvalitet og valideringsplaner.

Vi hjelper deg med å minimere risikoene

Vi hjelper deg med risikobasert inspeksjonsplanlegging, risikobasert vedlikeholdhåndtering, risikobasert prosjekthåndtering for trykksatt utstyr, løfteutstyr og stålstrukturer.