Tilstands- og levetidsvurdering

 :

Tilstands- og levetidsvurdering

Inspecta har jobbet med tilstands- og levetidsvurderinger i mer enn tre tiår. Utnyttelsesgraden av utrustning på energi- og prosessanlegg øker hele tiden, samtidig som man forsøker å forlenge driftsperioden mellom vedlikeholdsrevisjoner.

Tilstands- og levetidsvurderinger krever en integrert måte å jobbe på hvor mengder av påvirkende faktorer må analyseres sammen.
Skadeårsaker, materialegenskaper, korrosjonsmekanismer, holdbarhet og strukturintegritet er eksempler dette.

Arbeidsmåten innebærer at vi sammen med anleggseieren inngående kartlegger komponentens tilstand.

Kritiske komponenter identifiseres med risikoanalysebaserte metoder. Studier av drifts- og skadehistorikk, tidligere inspeksjonsresultater, utførelse av materialtesting og analyse, sveisetekniske bedømmelser, samt beregninger av holdbarhet bidrar til underlaget.

Det gitte resultatet av anlegget gir eieren tydelig beskjed om gjenstående levetid, samt holdbarhet mot eventuelle skader som kan oppstå. Dermed kan man planlegge vedlikehold og reperasjoner eller en nyinvestering.

Fra et teknisk perspektiv gis følgende svar:

  1. Fortsatt drift
  2. Reperasjon
  3. Utskiftning

Når en beslutning om ombygging eller utvidelse av anlegget skal tas, utgjør tilstands- og levetidsanalysen en naturlig del av underlaget.
Levetidsanalysen gir også veiledning på hvordan et test- og inspeksjonsprogram skal legges opp for inngående komponenter og eventuelle investeringer.

Fordeler med tilstands- og livslengdevurderinger

  • Bidrar til beslutningsunderlag om komponentern må byttes ut
  • Gir underlag til bedømming om gjenstående levetid
  • Gir underlag til avgjørelser i forhold til ombygging eller utvidelse 
  • Gir underlag til utforming av inspeksjonsprogram