Mekanisk integritet

 :

Mekanisk integritet

Vi har ledende ekspertise innen mange områder; havariutredninger, tilstand- og livslengdeanalyser, belastnings- og strekkfasthetstest og bruddmekaniske analyser. Vi tolker standarder, utfører beregninger og analyser.

Vi gir deg verktøyet du trenger for å fatte riktig beslutning

Med Inspectas hjelp får du riktig informasjon for velge hvilke tiltak du skal gjøre, ta avgjørelser om du trenger å bytte ut utstyret ditt eller ikke. Våre inspeksjonsresultater gir deg et grunnlag for å håndtere årsakene ved havari og feil, og vi gir deg anbefalinger om hvordan du skal kunne unngå det i framtiden.

Inspecta gir deg muligheten til å ligge et skritt foran!