Non Intrusive inspection (NII)

Inspeksjon av trykkpåkjent utstyr benyttes for å redusere antall hendelser relatert til fare for helse og miljø ved åpning av tanker og rør i situasjoner med manglende tilgang fra innsiden.

Formålet med ikke-påtrengende inspeksjons (NII) er å gi et levedyktig alternativ til intern visuell inspeksjon. NII gir en tilsvarende og i enkelte tilfeller bedre grad av status på tilstand og teknisk sikkerhet.

Utviklingen av et RBI program kan brukes som systematisk tilnærming for implementering av ikke-påtrengende inspeksjon (NII) ved et prosessanlegg. Prosessen for utarbeidelse og implementering av NII sikrer at nødvendige sikkerhetsmarginer er oppfylt.

Ved å kontrollere status med økt inspeksjons kvalitet (NDT) for objekter, kan intervaller vurderes mer effektivt i forbindelse med RBI-analyser, samt være et verktøy for bedre forvaltning av integriteten.

Grunnlag for å utvikle prosessen for NII

  • DNVs anbefalt praksis G103 for NII, med modifiserte forbedringer
  • Økt bruk av kvantitative verdier i deler av prosessen
  • Integrasjon med Fitness For Service (FFS) analyse (API 579 / proSACC)
  • Ha korrosjons- og nedbrytningsverdier med i vurderingsprosessen
  • Forbedret evaluering av inspeksjonsintervaller ift nedbrytningsmekanismer
  • Innsatsen for NDT ytelse demonstrasjon og opplæring i prosessen
  • Inspeksjon av tanker i drift gir bedre informasjonsgrunnlag for utarbeidelse av interne rutiner og evt grunnlag for reparasjoner
  • Inspeksjon under drift innebærer mer tid til vedlikehold og påvirker varigheten ved revisjonstans