Kritikalitetsanalyse

Forebyggende vedlikehold har som mål å oppdage skader og erstatte deler før havari og nedetid oppstår. Samtidig må arbeidet utføres på en slik måte at man sikrer en effektiv bruk av personell og ressurser.

Ved optimalisering av forebyggende vedlikehold er det vesentlig å tilpasse planene i forhold til utstyrets kritikalitet.

Et viktig tiltak er å bruke en arbeidsprosess som fokuserer på å tilpasse forebyggende vedlikehold og inspeksjon til utstyrets funksjon og konsekvensene ved feil. De forebyggende tiltakene må samsvare med utstyrets betydning for produksjon og sikkerhet. Dette er grunnleggende for en effektiv styring av anleggets og systemers pålitelighet.

En annen viktig oppgave i en optimaliseringsprosess er å identifisere og vurdere hvilke av de ulike forebyggende metodene som er best egnet i en gitt situasjon, for eksempel tilstandskontroll, vurdering av gjenværende levetid, periodisk inspeksjon og testing, temporær reparasjoner, erstatning eller modifikasjoner og forventede utskiftninger. Alternative metoder for tilstandskontroll og målinger må også evalueres.

Deler av arbeidsprosessen som Inspecta bruker kommer fra Reliability Centered Maintenance (RCM),  der løsningen nå har utviklet seg til å bli mer effektiv. Standarder fra ASME, NAVAIR, API, EN, IEC brukes i utviklingen av arbeidet og risiko- og pålitelighetsprinsippene er høyt prioritert.

De grunnleggende elementene av arbeidsprosessen kan brukes som en felles fremgangsmåte for alle som arbeider med vedlikehold, forberedelser og planlegging på forebyggende vedlikehold, overvåkning, kontroll og testing på anlegget. Arbeidsprosessen tilpasses lokale behov. Under selve arbeidsprosessen involverer vi i stor grad personalet.

Inspectas kan bidra med:

 • Utarbeidelse av informasjon - anleggsinformasjon, driftsforhold, generell funksjonalitet diagrammer, driftshistorie og rapportering til vedlikeholdssystemet
 • Kritikalitetsanalyse av alt utstyr - klassifisering av betydning for produksjon og sikkerhet
 • FMEA-basert metode for identifisering - brukes på utstyr med høy kritikalitet
  - Identifisering av feilmekanismer og årsaker, feilmønstre og de ​​svakeste leddene
  - Identifisering av mulige løsningsstrategier ved bruk av RCM
  - Utvikling av  verifikasjons skjema for ulike typer objekter - som gir betydelig tidsbesparelse
 • Evaluering av forebyggende metoder
  - Tilstandsovervåking og prognoser, vurdering av gjenværende levetid, periodisk ettersyn, periodisk testing, periodisk utskifting
  - Kost / nytte-vurdering for å bestemme bruken av overvåking av tilstand / ytelse, eller drift til sammenbrudd
 • Pakking og planlegging - arbeidsordre til vedlikeholdssystemer, pakking av informasjon, instruksjoner, reservedeler
 • Utdanning - Teori, arbeidsprosess og praksis

Inspecta bidrar i samtlige faser og stadier i prosjekter for innføring av forebyggende vedlikehold optimalisert  i forhold til  utstyrets kritikalitet. I første del av implementeringen, bidrar vi til å håndtere datamengden, samt drive med opplæring. Gjennomføringen av kritikalitetsanalysen er grunnleggende og kan gjennomføres som et separat første steg i prosessen. Dette medfører ofte en rekke umiddelbare justeringer og forbedringer.

Fordeler

 • Reduksjon av antall ulykker og uplanlagt nedetid
 • Fokus på objekter for å identifisere kritiske skader på et tidlig stadige  
 • Aktiv vurdering for å komme frem til beste forebyggende strategi eller "run to failure"
 • Høyere pålitelighet og eventuelt redusert vedlikeholdsarbeid
 • Felles arbeidsprosesser og begreper som brukes for alle vedlikeholdsgrupper