Risikobasert Inspeksjon (RBI)

Risikobasert inspeksjon (RBI) er en metode for inspeksjonsplanlegging som brukes for å optimalisere inspeksjon av utstyret/anlegget ditt.

Å kunne planlegge vedlikehold og forhindre uforutsett driftsstans, er avgjørende for både bedrifters lønnsomhet og sikkerhet.

RBI forbedrer oppetid på anlegget og reduserer driftskostnadene. Sikkerheten forbedres også når inspeksjonsintervallene er basert på en detaljert analyse av de faktiske forholdene i hvert enkelt anlegg. Dette er grunnen til at stadig flere selskap, innenfor ulike bransjer, anbefaler å bruke RBI som grunnlag for inspeksjonsplanlegging.

Systematisk kartlegging

En RBI-analyse innebærer en systematisk kartlegging av anlegget, inkludert detaljerte analyser av skademekanismer, konsekvensutredning og evaluering av inspeksjonsmetoder. Sannsynligheten og konsekvensene av et havari analyseres for hver enkelt komponent med fokus på både sikkerhet og økonomi. Inspeksjonsintervallene baseres deretter på risikonivået.

Fordeler ved bruk av RBI

Kostnadsfordelene av RBI er potensielt svært høye, både i form av direkte og indirekte kostnader.

Fordeler med en RBI-analyse

  • Gir økt sikkerhet ved både anlegg og drift som følge av redusert antall havarier
  • Forbedret tilgjengelighet ved å identifisere høyrisikoelementer, samt legge til rette for hyppigere inspeksjoner basert på risikonivå
  • Utvidet inspeksjonsintervall for lavrisiko elementer