Inspeksjonsplanlegging

Over tid vil det oppstå slitasje på og en degradering av utstyr og strukturer. Hovedmålet med inspeksjonsplanlegging er ha god kunnskap, slik at vi kan sikre kontinuerlig drift og utstyr og eiendom, for unngå uforutsett nedetid.

Et av hovedmålene til Inspecta er å lete på de riktige stedene til rett tid.

Å kunne planlegge vedlikehold og forhindre uforutsett driftsstans, er avgjørende for både bedrifters lønnsomhet og sikkerhet. Risikobasert inspeksjon (RBI) er en metode for inspeksjonsplanlegging som brukes for å optimalisere inspeksjon av utstyret/anlegget ditt. Metoden kan blant annet brukes til å evaluere og lage inspeksjonsprogram for utstyr som trykkbeholdere, varmevekslere, rør og struktur.

Inspecta utfordrer eksisterende inspeksjonsprotokoller ved hjelp av ny teknologi, metode og prosess, slik at banebryterne «ikke påtrengende inspeksjon (NII)» av rør og tanker kommer til sin rett. Ved å forbedre kvaliteten av prosesser og inspeksjonsmetoder, gir det en større grad av teknisk sikkerhet og forsikring om at teknisk tilstand er tilfredsstillende.

Kritikalitetsanalyse er et viktig steg i riktig retning for å forbedre pålitelighet og tilgjengelighet. Ved å evaluere og dokumentere klassifisering av utstyrs feil metoder og virkningen av svikt på utstyr og systemer ønsker man at pålitelighet for viktige områder får fokus og drift forbedring.