Tilstands- og livslengdevurderinger

 :

Tilstands- og livslengdevurderinger

Tilstands- og livslengdevurderinger blir stadig viktigere. Utnyttelsesgraden av utrustning på energi- og prosessanlegg øker hele tiden, samtidig som man forsøker å forlenge driftsperioden mellom vedlikeholdsrevisjoner.

Tilstands- og livslengdevurderinger krever en integrert måte å jobbe på hvor mengder av påvirkende faktorer må analyseres sammen.
Skadeårsaker, materialegenskaper, korrosjonsmekanismer, holdbarhet og strukturintegritet er eksempler på aktuelle områder. På Inspecta har vi med alle nødvendige kompetanser jobbet med tilstands- og livslengdevurderinger i tre tiår i majoriteten av svensk produksjonsfasiliteter innen Energi, Prosess og Skogbruk, Papir og Tremasse-industrien.

Arbeidsmåten innebærer at vi sammen med anleggseieren inngående kartlegger utrustningsens tilstand. Kritiske komponenter identifiseres med risikoanalysebaserte metoder. Studier av drift- og skadehistorikk, tidligere prøveresultat, utførelse av materialtesting og analyse, sveisetekniske bedømmelser samt beregninger av holdbarhet bidrar til underlaget. Den resulterende statusbedømmelsen av anlegget gir anleggseieren tydelig beskjed om gjenstående levetid samt tålbarhet mot eventuelle skader som kan oppstå. Dermed kan man planlegge vedlikehold- og reperasjoner eller en nyinvestering i tid. Fra et teknisk perspektiv gis svar på problemstillingen;

  1. Fortsette jobben
  2. Reparere
  3. Erstatte

 Når en beslutning om ombygging eller utvidelse av anlegget skal tas, utgjør tilstands- og livslengdeanalysen en naturlig del av underlaget.
Livslengdeanalysen gir også veiledning for hvordan et gunstig test- og inspeksjonsprogram skal legges opp for inngående komponenter og om, og i så fall når, investeringer behøves.

Vår tilstands- og livslengdevurdering gir muligheten til å ligge et skritt foran!

Fordeler med tilstands- og livslengdevurderinger

  • Bidrar til beslutningsunderlaget om utrustning må byttes ut eller ikke
  • Gir underlag til bedømming om gjenstående livslengde
  • Gir underlag til avgjørelser i forhold til ombygging eller utvidelse av fasiliteter
  • Gir underlag til utforming av testing- og inspeksjonsprogram