Sertifisering av kvalitetssystem

 :

Sertifisering av kvalitetssystem

Kvalitetsstyring er viktig for alle bedrifter. Det hjelper selskapet å kunne analysere sine egne prosesser så vel som kundenes behov - alt for å kunne oppfylle målene. Å oppnå troverdighet og erkjennelse av et velfungerende kvalitetssystem gjøres gjennom sertifisering av en akkreditert tredjepart.

ISO 9001 er verdens mest kjente kvalitetsstandard og den mest benyttede lederskapsmodellen. Den bygger på en filosofi om stadige forbedringer. Det er et utmerket verktøy for å forbedre virksomheter, prosesser (dvs arbeidsmåte, beslutningstaking og ansvar) og lederskap i alle bedrifter, uansett størrelse og bransje. et ISO 9001-sertifikat viser at bedriften fungerer effektivt på en systematisk og kundebevisst måte. Årlige revisjoner er en forutsetning for ytterligere utvikling og for å holde sertifikatet gyldig.

Inspectas eksperter har lang erfaring i å tilrettelegge de fleste internasjonale standarder. Kvalitetsledersystemer sertifisert av Inspecta kan integreres som en del av din bedrifts operative system.

Fordeler med sertifisering av kvalitetssystemer

  • Støtter stadige forbedringer av din bedrift
  • Hjelper til å oppfylle kundenes forventninger
  • Anerkjent over hele verden - hjelper deg i konkurransen
  • Et gyldig bevis på ditt kvalitetsarbeid
  • Forbedrer medarbeidernes delaktighet
  • Styrker risikohåndteringen
  • Et verktøy for å forbedre forholdet til leverandører
  • En støtte i deres markedsføring