Mer om ISO 3834

ISO 3834 beskriver hvordan kvalitetssikring av sveis kan oppnås. Hensikten med standarden er å oppnå et passende kravsnivå for å bli valgt til å utføre sveisearbeid.

Standarden beskriver tre nivåer og består av seks deler:

  • Del 1 inneholder retningslinjer om hvilke av de tre nivåene som bør velges, avhengig av hvilken type sveiseproduksjon. Inspecta kan gi råd om hvilket nivå av ISO 3834 som er hensiktsmessig å følge.
  • Del 2, 3 og 4 beskriver de tre nivåene. Har sveisearbeidet liten innvirkning på produktsikkerheten eller dets primære funksjoner, kan man velge ISO 3834-4 (enkel kvalitet). Når høyere krav stilles velger man mellom ISO 3834-3 (normal kvalitet) og ISO 3834-2 (inkludert kvalitet).
  • Del 5 gir en oversikt over alle ISO-standarder som ISO 3834 -2, -3, -4 referer til.
  • Del 6 er en guide til hvordan ISO 3834 kan gjennomføres.

Før en søknad om sertifisering sendes inn, kan det være lurt å kontakte Inspecta for å få hjelp til å bestemme omfang og kravsnivå. Hvor lenge sertifisering tar fra søknad til sertifisering avhenger av hvor gode forberedelsene er, og dersom man allerede har et fungerende kvalitetsstyringssystem.

Sertifiseringen består av følgende moduler:

  • Document Review
  • Pre-revisjon (valgfritt)
  • Sertifiseringsrevisjon
  • Periodiske revisjoner
  • Fornyelse/Audit

Når sertifiseringsrevisjonen er fullført utstedes et sertifikat som er gyldig i 5 år. Årlig gjennomføres det en periodisk revisjon. Et periodisk tilsyn som skal sikre at selskapet oppfyller sin kvalitetsstyring, samt for å vurdere funksjonaliteten i systemet. Etter 5 år, gjennomføres en mer omfattende revisjon lignende sertifiseringsrevisjon for å fornye sertifikatet.