Sertifisering ISO 3834

 :

Sertifisering ISO 3834

Økte krav fra kunder og underleverandører fører til at norske bedrifter implementerer ISO standarden NS-EN ISO 3834 som et fundament innen fabrikasjon.

Den internasjonale standarden har som mål å sikre at sveisearbeidet blir utført og kontrollert på en god og trygg måte.

For å sikre at bedriftens sveiserutiner er av god nok kvalitet er det nødvendig å implementere kvalitetskrav for smeltesveising. Inspecta sertifiserer sveisere, utfører kvalifisering av sveiseprosedyrer og sertifisering av sveiseverksteder/sveisebedrifter i henhold til ISO 3834.

Bedrifter som enda ikke har etablert rutiner for å sikre kvaliteten på sveisen vil oppleve økt krav på det fra sine kunder og leverandører.

Sikre kvaliteten

Som kunde kan Inspecta gi deg det du trenger for å sikre kvaliteten på det sveisede produktet allerede fra starten av. For å undersøke og verifisere sveisen, stilles det krav til kvalitetssikring av sveiseprosessen.

Ved å implementere et kvalitetssikringssystem, vil det også kunne bidra til å redusere produksjonskostnadene. Standarden ISO 3834 inneholder kravene som produsenter må oppfylle for å kunne benytte seg av god praksis i sveisevirksomheten.

I produksjon av trykkutstyr skal være CE-merket også stille strengere krav til kontroll av sveisearbeidet. Selv om underleverandører må oppfylle relevante krav til kvalitetssikring av sveiseoperasjoner som sertifisert bedrift har påtatt seg.

Sertifiseringen består av følgende delmoment:

 • Dokumentgransking
 • Revisjon (frivillig)
 • Sertifiseringsrevisjon 
 • Periodiske revisjoner
 • Re-sertifisering

Hva er hensikten med ISO 3834?

 • å møte krav og forventninger fra kunder
 • å ha et internasjonalt kvalitetsstyringssystem for sveiseselskap som er godt kjent og brukes over hele verden
 • å redusere kostnader og risiko forårsaket av manglende kvalitet i sveisebransjen
 • en sertifisering i henhold til ISO 3834 demonstrerer selskapets tekniske kompetanse
 • å overholde ISO 3834 muliggjør kontinuerlig forbedring av sveiseoperasjoner.

Fordeler med ISO 3834

 • Forteller kunder at sveisingen er utført og kontrollert i henhold til anerkjente internasjonale standarder
 • Forbedrer kvaliteten på sveisingen
 • Reduserer kvalitetsavvik og vedlikeholdskostnadene

Inspecta er din samarbeidspartner innen sertifisering og våre konkurransefortrinn bygger blant annet på:

 • Internasjonal kompetanse på bakgrunn av internasjonal erfaring fra kunde og leverandørindustrien, samt søsterselskap
 • Fleksibilitet på bakgrunn av kundens behov og oppdragets størrelse
 • Konkurransedyktige tjenester