Energy Management System Certification

 :

Energy Management System Certification

Energieffektivisering har vært et hett tema de siste årene og er et viktig område for Inspecta. Med effektive energistyringsprinsipper er det mulig å redusere både kostnader og skadelige klimagassutslipp (GHG). Et energiledelsessystem gir din bedrift konkurransefortrinn.

Gjennom sertifisering i henhold til NS-EN 50001-standarden oppnår bedrifter enda flere energifordeler. Et sertifisert energiledelsessystem hjelper organisasjoner med å utvikle en strukturert tilnærming for kontinuerlig forbedre sine energistyringsprosesser som vil føre til mer effektiv energibruk.

Ved å få på plass et energistyringssystem kan organisasjoner utvikle en egen energipolitikk, for å etablere relevante mål og prosesser. På denne måten kan norske bedrifter blant annet oppnå de politiske forpliktelsene de har, samt foreta de nødvendige tiltakene som skal til for å forbedre ytelsen.

NS-EN 50001 er, i sin tilnærming, på linje med miljøstyringssystemet ISO 14001.

Inspectas kompetente eksperter har bred erfaring innenfor dette området og rådgir også bedrifter med andre energi administrative spørsmål.

Fordeler

  • Fører til energisparing; reduserer kostnader og gir miljøfordeler
  • Hever energiledelse som del av viktige forretningsmessige spørsmål
  • Øker produktiviten ved å identifisere egnede tekniske løsninger
  • Bidrar til at organisasjoner endrer sin atferd i forhold til å redusere energiforbruket
  • Bidrar til å overholde energieffektivitetsmål og /eller kravene i henhold til reduksjon av GHG utslipp
  • Signal til omgivelsene om bedriftens holdning til miljøspørsmål
  • Enkelt å integrere med andre styringssystemer