Sertifisering av taubaner

 :

Sertifisering av taubaner

Mange er redd for høyder og dermed også for bruk av taubaner, som f.eks. skiheiser. Derfor er det godt å vite at før nye taubaner lanseres på EU-markedet, må alle produsenter sikre at deres taubaner og deler oppfyller kravene til taubanedirektivet 2000/9/EC. Dette kan garanteres gjennom produktsertifisering.

Det betyr at et kontrollorgan som Inspecta godkjenner produktene før produsenten lanserer dem på markedet. Så enten du produserer taubaner eller kjøper dem til egne rekreasjonsprosjekter, kan du være trygg på at de er sikre når de kommer med et av våre sertifikater.

Inspecta tjenester omfatter alt fra ski- og stolheiser til gondoler som drives med én transportkabel. Vi gjennomfører EC-type kontroller samt produkt- og enhetsverifikasjoner av sikkerhetskomponenter (modulene B, F og G). I tillegg utfører vi EC-kontroller av undersystemer. Inspecta leverer også utstyrs- og materialetesttjenester for tauklemmer og tauverk.

Det viktigste formålet med 2000/9/EC-direktivet er å sørge for sikker produksjon og drift av taubaneinstallasjoner i hele EU. Direktivet gjelder alle taubaneinstallasjoner som er laget for å frakte mennesker, og det harmoniserer nasjonal lovgivning innenfor design, produksjon og samsvarsevaluering av undersystemer og sikkerhetskomponenter i slike systemer.

Produktsertifisering fremmer også høy kvalitet innenfor produksjonstadiet. Det sørger for at taubanen overholder alle krav til helse, sikkerhet og forbrukerbeskyttelse. I EU og EØS-landene er det dessuten en stor fordel av CE-merkede produkter kan flyte fritt over grensene og ikke behøver å godkjennes i de enkelte landene. Dette bedrer konkurranseevnen for eksportvirksomheter.

Fordeler ved sertifisering av taubaner

  • Sikrer at taubaner er sikre for passasjerer.
  • Fremmer høy kvalitet i produksjonsfasen.
  • Sikrer at produktene er i overensstemmelse.
  • CE-merket muliggjør internasjonal handel, fremmer konkurranseevnen og sikrer fri bevegelse av produkter innenfor EU- og EØS-markedet (til sammen 30 land).
  • Gir verdifull informasjon til produsenter.