Sertifisering av lastbærende komponenter

NS-EN 1090-1, Sertifisering og CE-merking

Alle produsenter av bygningskonstruksjoner og komponenter for lastbærende stål og aluminiumskonstruksjoner, skal CE-merke sine produkter.

Gjennom å få godkjenning til å merke sine komponenter med CE-merket, har bedriften et bevis på at den kan levere lastbærende komponenter innenfor de områder godkjenningen gjelder. 

Byggevaredirektivet (CPD, 89/106/EEC) har som mål å fjerne tekniske handelshindringer for byggeprodukter mellom medlemslandene i EØS

Hensikten med direktivet er at produkter skal kunne CE-merkes og dermed ha mulighet til fri omsetning i alle EØS-land

For å CE-merke dine produkter som produsent, må du være sertifisert. Dette betyr at produsentens anlegg og systemer for produksjonskontroll (FPC) skal være sertifisert av et teknisk kontrollorgan i samsvar med kravene i EN 1090-1.

Gjeldende krav

Kravet til CE-merking av lastbærende stålkomponenter trådde i kraft 1. juli 2014. Alle produsenter av kits og komponenter for bærende stål og aluminiumskonstruksjoner skal nå CE-merke sine produkter. For å CE-merke dine produkter som produsent, må du være sertifisert.

NS-EN 1090-1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter (inklusiv regler for CE- merking)

NS-EN 1090-2: Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner

NS-EN 1090-3: Tekniske krav til utførelse av aluminiumskonstruksjoner

Dette skal CE-merkes

CE-merking omfatter lastbærende tak, lastbærende veggstendere, taksperrer til fagverk, søyler og bjelker til bygninger, broer, sisterner, siloer, tårn og master.

CE-merkingen omfatter alle byggeprodukter, med mindre arbeidet er gjennomført av en stålleverandører

CE-merking omfatter alle byggeprodukter, også stålprofiler, stålplater, skruer, sveisetråd og fabrikkerte stålkomponenter

Fordeler med CE-merking i henhold til NS-EN 1090-1

  • Du er sikker på å imøtekomme alle krav
  • Du kan eksportere dine produkter til resten av Europa
  • Du kvalitetsmerker produktet ditt og har lov til å levere