Produktsertifisering av trykksatt utstyr og beholdere

 :

Produktsertifisering av trykksatt utstyr og beholdere

Inspecta tilbyr produktsertifisering som et uavhengig teknisk kontrollorgan. Sertifisering viser at utstyret oppfyller viktige sikkerhetskrav i forbindelse med utvikling, produksjon og prøving.

Nye PED (2014/68/EU) tredde i kraft 19. juli 2016. Den blir i første omgang implementert i Norge gjennom FOR-2016-04-19-397; Forskrift om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Det vil si den endrer eksisterende FOR-1999-06-09-721; Forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Trykksatt utstyr er en samlebetegnelse for en lang rekke krevende og potensielt farlige konstruksjoner. Derfor har EU utviklet direktiver og nasjonale regelverk som stiller strenge krav med hensyn til mekanisk sikkerhet, holdbarhet og driftsikkerhet i forbindelse med utstyr og montering.

Direktivet omhandler ting som beholdere, trykksatte lagringsbeholdere, varmevekslere, dampgeneratorer, kjeler, industriell rørlegging, sikkerhetsutstyr, montering og tilbehør til trykksatt utstyr. Sikkerhet og andre krav må tas med i beregningen allerede ved utviklingen av nytt trykksatt utstyr.

Inspecta tilbyr produktsertifisering som et uavhengig teknisk kontrollorgan. Sertifisering viser at utstyret oppfyller viktige sikkerhetskrav i forbindelse med utvikling, produksjon og prøving. Hvis produktet tilfredsstiller passende samsvarsevalueringsprosedyrer eller produsentens kvalitetssystem er evaluert, har produsenten rett til å merke sine produkter med et CE-merke, et internasjonalt tegn på kvalitet, tillit og sikkerhet.  

Når alt kommer til alt er det nødvendig med ekspertisehjelp for å garantere sikkerhet og regelsamsvar. Under sertifiseringsprosessen verifiserer Inspecta at de tekniske konstruksjonstegningene er i samsvar med kravene og at enheten bygges i overensstemmelse med gjeldende standarder og regelverk. Før utstedelse av sertifikatet kontrollerer Inspecta at det trykksatte utstyret er testet og godkjent.

Dessuten gir Inspectas tjenester deg en hel portefølje med inspeksjoner, tester og sertifiseringstjenester for å sikre kvaliteten og sikkerheten under hele utstyrets levetid. F.eks. er periodiske inspeksjoner, ikke-destruktive testingtjenester, etterforskning av feil og livssyklusevaluering med til å holde utstyret sikkert og i god stand så lenge du ønsker at det skal være i drift.

Fordeler med sertifiseringer av
trykksatt utstyr og beholdere

  • Gir sikkerhet for mennesker og miljø
  • Sikrer at produktene er i overensstemmelse
  • Fremmer høy kvalitet i utviklings- og produksjonsfasen
  • Sikrer uforstyrret opptide under driften
  • CE-merket muliggjør internasjonal handel, fremmer konkurranseevnen og sikrer fri bevegelse av produkter innenfor EU- og EØS-markedet (til sammen 30 land) og fremmer salget