Produktsertifisering av person- og vareheiser

 :

Produktsertifisering av person- og vareheiser

Inspecta gjennomfører EU-undersøkelser for person- og vareheiser og sikkerhetskomponenter. Nye heiser eller sikkerhetskomponenter for heiser kan ikke produseres eller sendes ut på EU-markedet uten at de følger reglene som er nedfelt i Sikkerhetsregler for heiser (95/16/EC).

Et av direktivets krav er produktsertifisering, noe som betyr at produktet må evalueres og godkjennes av et teknisk kontrollorgan som Inspecta.

Inspecta gjennomfører EU-undersøkelser for person- og vareheiser og sikkerhetskomponenter. Tjenestene er rettet mot produsenter av personheiser og løfteutstyr. Direktivet gjelder for alle heiser som frakter mennesker og heiser som mennesker har adgang til. Formålet med direktivet er sikkerhet – felles regelverk sikrer et høyt sikkerhetsnivå i design og produksjon av heiser i hele EØS-området.

Men produktsertifisering betyr også at produktkvaliteten sikres på produksjonsstadiet. Det er en fordel for både kjøper og produsent. Produkter som er godkjent av Inspecta trenger ikke å godkjennes separat i de forskjellige EU- og EØS-landene, noe som gir bedre konkurranseevne for produsenten. Typeundersøkelser anerkjennes over hele verden som indikasjon på sikkerhet, så våre tjenester er også fordelaktig for selskaper som eksporterer produkter utenfor EØS-området.

I tillegg til obligatorisk sertifisering i overensstemmelse med heisdirektivet, tilbyr Inspecta også frivillig produktsertifisering av heiskomponenter og teknologier. Denne tjenesten gir deg som produsent sikkerhet for produktenes konformitet og gjør det enklere å dokumentere dette ovenfor kundene.

Fordeler med Produktsertifisering for
person- og vareheiser

  • Sikrer at heiser er sikre for passasjerer
  • Fremmer høy kvalitet i produksjonsfasen
  • Sikrer at produktene er i overensstemmelse
  • CE-merket muliggjør internasjonal handel, fremmer konkurranseevnen og sikrer fri bevegelse av produkter innenfor EU- og EØS-markedet (til sammen 30 land)
  • Gir verdifull informasjon til produsenten