Kvalifisering av sveiseprosedyrer for stål

 :

Kvalifisering av sveiseprosedyrer for stål

Inspecta er akkreditert (INSP 023 Type A) av Norsk Akkreditering for blant annet testing og kvalifisering av sveiseprosedyrer. Inspecta utfører også testing i henhold til andre standarder og kundespesifikasjoner.

Generelt om NS-EN ISO 15614-1 og NS-EN ISO 15613

Kvalitetskontroll av sveis blir en stadig viktigere del av verkstedindustrien. Det stilles krav til kvalitet i konstruksjonsstandarder, av kunder og av myndigheter. Mange verksteder har allerede tilpasset sin sveisetekniske produksjon til etablerte kvalitetskontrollstandarder.

Standarder som ISO 3834, ISO 9001 og EN 1090 spesifiserer at kvalitetsarbeidet skal identifisere og planlegge de produksjonsprosesser som direkte påvirker kvaliteten.

Prosessene må utføres under kontrollerte forhold. Særlig gjelder dette for prosesser som ikke kan verifiseres ved etterfølgende inspeksjon og der mangler avdekkes først etter at produktet er tatt i bruk. Sveising er en prosess der bestemte sveiseprosedyrer kan være nødvendig.

Kvalifisering av sveiseprosedyrer

Det er ulike måter å kvalifisere sveiseprosedyrer. Basert på produktet sin anvendelse og sammenføyingen sin geometri er det i hovedsak to standarder som blir brukt:

  • EN ISO 15614
    Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer Sveiseprosedyreprøving - Del 1: Bue- og gassveising av stål og buesveising av nikkel og nikkellegeringer
  • EN ISO 15613     
    Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer. Godkjenning ved en før-produksjonsprøving

Det er svært viktig at man før produksjonen starter, har avgjort hvilken sveisemetode en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) skal være kvalifisert i henhold til. Det er ofte et krav i konstruksjonsstandarder, fra kunden eller produsent om hvilke sveisemetoder som kan benyttes.

Akkreditert kvalifisering av sveiseprosedyrer i henhold til EN ISO 15614-1 og EN ISO 15613

Kvalifisering av en sveiseprosedyre begynner alltid med utarbeidelse av en foreløpig sveiseprosedyrespesifikasjon (pWPS) i henhold til ISO 15609.

Et standardisert prøvestykke (ISO 15614-1) eller en produksjonslignende sammenføyning (ISO 15613) sveises opp under tilsyn av Inspecta som spesifisert i den foreløpige sveiseprosedyrespesifikasjon (pWPS). Inspecta utfører deretter ikke-destruktiv og destruktiv testing av prøvestykket. Resultatene av testene sammen med overvåkningsdata rapporteres i form av en WPQR (protokoll for å kvalifisere en sveiseprosedyre).

En WPQR angir gyldighetsområder til en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) som blir benyttet i produksjon.

Inspecta er akkreditert (INSP 023 Type A) av Norsk akkreditering for blant annet testing og kvalifisering av sveiseprosedyrer. Inspecta utfører også testing i henhold til andre standarder og kundespesifikasjoner. Eksempler på slike standarder er ulike NORSOK og DNV spesifikasjoner.

Inspecta kan tilby følgende tjenester:

  • Vi overvåker sveiseprøver, utfører alle testene som er inkludert og utsteder WPQR.

  • Vi støtter og gir informasjon om hvilke regler som gjelder, og tilbyr kurs på dagens standarder.

  • Inspecta er også utpekt tekniskkontrollorgan i henhold til trykkdirektivet, PED 97/23/EC.