Produktsertifisering

 :

Produktsertifisering

Ifølge direktivene er en produktsertifisering fra et teknisk kontrollorgan som Inspecta en forutsetning for at nye produkter skal få innpass på markedet.

F.eks. må en heisinspektør sikre at heiser og diverse sikkerhetskomponenter er i samsvar med relevante direktiver for at en ny modell skal kunne lanseres.

Tekniske kontrollorgan er selskaper som er godkjent til å utføre samsvarsvurderinger i henhold til bestemte direktiver. Vurderingen er gyldig i, og godkjent av, alle EU-landene.

Hvor er Inspecta et godkjent kontrollorgan?

Inspecta er godkjent som teknisk kontrollorgan i markedene som er nevnt nedenfor. Teknisk kontrollorgannummer finner du på de lokale sidene ved å klikke på navnet til det enkelte landet.

Direktiv Denmark Estonia Finland Latvia Lithuania Norway Sweden
Varmtvannskjeler (92/42/EEC)     Checkbox      Checkbox  
Heiser (2014/33/EU) Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox  Checkbox Checkbox
Trykksatt utstyr (2014/68/EU) Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox   Checkbox Checkbox
Transportabelt trykksatt utstyr (99/36/EC) Checkbox Checkbox Checkbox Checkbox     Checkbox
Installasjon av taubaner for transport av mennesker (2000/9/EC)     Checkbox      Checkbox  
Direktiv for måleinstrumenter (2004/22/EC)     Checkbox        
Maskiner (2006/42/EC)     Checkbox       Checkbox
Ikke-automatiske vekter 2009/23/EC (ex-90/384/EEC)     Checkbox        
Enkle trykkebeholdere  2009/105/EC (ex-87/404/EEC)   Checkbox Checkbox      Checkbox Checkbox
Gassapparater 2009/142/EC (ex-90/396/EEC)   Checkbox          
Direktiv for lavspenning 2006/95/EC (ex-73/23/EEC)   Checkbox          
Produkter som kan fremkalle elektromagnetiske forstyrrelser 2004/108/EC   Checkbox          
Byggevare 89/106/EEC - ISO 1090   Checkbox Checkbox Checkbox   Checkbox   

 

Inspectas kvalifikasjoner i forbindelse med akkrediteringen som er gitt av de lokale myndigheter kan verifiseres (se liste og koblinger nedenfor). F.eks. for å inspisere og sertifisere trykkbeholdere, kjeler og vekter og mål. I tillegg til inspeksjon definert av EU-direktivene fungerer vi også som tredjepart i forbindelse med andre inspeksjoner. Dette gjør at vi kan verifisere kvaliteten til selskapets drift og produkter.

Som teknisk kontrollorgan arbeider Inspecta sammen med produsenter, importører og salgsrepresentanter. Vårt omfattende globale nettverk når ut til klienter over hele verden. Inspecta er medlem av organisasjonen for europeiske tekniske kontrollorganer CEOC (Confédération Européenne des Organismes de Contrôle) og AEAO (Association of European Assay Offices). Inspecta er dessuten medlem av IQnet, et internasjonalt sertifiseringsnettverk.

Vi benytter et kvalifikasjonsprogram som er i samsvar med vår egen kvalitetsmanual, som sikrer kontinuerlig utvikling av vårt personells faglige ferdigheter. Vårt personells grundige ekspertise og lange erfaring sikrer at våre tjenester er effektive og at vi holder planlagte tidsfrister. Vår styrke ligger også i vår internasjonale knowhow og et omfattende nettverk av distriktskontorer i Norge, Finland, Sverige, Danmark og Baltikum.