Personsertifisering

 :

Personsertifisering

Inspecta tilbyr personsertifisering for å vise og verifisere at dine folk har den kompetansen og kunnskapen som kreves innenfor et bestemt område.

I dagens forretningsmiljøer endrer krav og teknologier seg hele tiden, noe som igjen øker behovet for å utvikle medarbeidernes ferdigheter. Innenfor flere forretningsområder stiller sikkerhetsaspekter og miljørisiko enda større krav til deg og dine forretninger når det gjelder å kunne verifisere dine medarbeideres fagkompetanse.

Personsertifisering er løsningen når det gjelder å få samsvar med regelverk og standarder. Slik sertifisering vil også være et gode i forbindelse med medarbeidernes kvalifikasjoner og kravene i bransjen.

Inspecta tilbyr personlig sertifisering for å vise og verifisere at dine folk har den kompetansen og kunnskapen som kreves innenfor et bestemt emneområde. I prosessen gjennomgår vi deres ferdigheter i forhold til industristandardene.

Når kravene er oppfylt utsteder Inspecta et sertifikat til den enkelte medarbeideren. Et sertifikat kan anses som en ekstern tredjeparts dokumentasjon til dine kunder og viser at dine folk har den nødvendige kompetansen.

Inspecta Norges personsertifiseringstjeneste dekker:

 • Sveisere, loddere og sveiseoperatører
 • Kjeleoperatør og Kjelepasser

Inspecta Group dekker også følgende personsertifiseringer;

 • Sveiseinspektører
 • IWI-eksamener
 • NDT-inspektører
 • NDT-operatører (inkl. kjernekraft)
 • Kjernekraft-inspektører
 • Løfteutstyr-inspektører og -operatører
 • Brannalarm- og brannslukkingssystemoperatører og -inspektører
 • Tyverialarmsystem-inspektører

Fordeler med personellsertifisering

 • Beviser medarbeidernes kompetanse er i samsvar med gjeldende regler
 • Er en begrunnet kunngjøring som gjør det lettere for deg å finne kvalifiserte fagfolk
 • Øker sikkerheten for mennesker og miljø
Logo Norsk Akkreditering Pers017