Tredjeparts inspeksjon

Inspecta har over 30 års dokumentert erfaring innen tredjeparts inspeksjonstjenester (TPIA) også i bransjer som er store og kompleks. Industrisektoren omfatter olje og gass, prosessindustri, infrastruktur, bygg, samt energi og kraftverk.

Vi er et akkreditert inspeksjonsselskap i henhold til ISO 17020 og arbeider med konfidensialitet, uavhengighet, upartiskhet og integritet på en daglig basis.

Omfanget av tredje parts tjenester vil dekke aktiviteter som:
Bevitnelse og verifikasjoner opp mot i Inspeksjoner og testplaner
Undersøkelser og vurdering av materialer, produkter, prosesser, arbeidsprosedyrer eller tjenester.
Overvåknings aktiviteter hos fabrikant, kontraktør og andre leverandører sine lokaler. Som skal være i samsvar med selskaps prosedyrer samt;
Planlegging, pre-inspeksjonsvirksomhet, post inspeksjonsvirksomhet og rapportering.
Avviks rapportering i henhold til selskaps prosedyrer.
Inspecta arbeidet med myndighets krav på daglig basis, og det er normalt prosjekter å ha regelverks og forskrifts krav for våre tjenester levert til industri sektoren. Kravene er mye av kjernen for alle våre tjenester i enhver sektor. Vi har en betydelig forståelse av design koder som API, ASME, Euro-koder, DNV RP etc. som teknisk kontrollorgan i mange europeiske direktiver.
En typisk godkjennings prosess omfatter ofte følgende:
Spesifikasjons verifikasjon - herunder gjennomgang av design spesifikasjoner,
Lastbasis rapporter, strukturanalyse, tegninger, flytskjemaer
Inspeksjon av produksjon - herunder gjennomgang av
Sveiseprosedyrer, Sveisere kompetanse, NDT-Prosedyrer,
Kontrollplaner, sluttdokumentasjon
Kontroll av installasjon
Produktsertifisering av strukturelle komponenter
Tekniske undersøkelser

Omfanget av tredjeparts tjenester vil dekke aktiviteter som:

 

 • Bevitnelse og verifikasjoner opp mot inspeksjoner og testplaner
 • Undersøkelser og vurdering av materialer, produkter, prosesser, arbeidsprosedyrer eller tjenester.
 • Overvåknings aktiviteter hos fabrikant, kontraktør og andre leverandører sine lokaler. Som skal være i samsvar med selskaps prosedyrer samt;
 • - Planlegging, pre-inspeksjonsvirksomhet, post inspeksjonsvirksomhet og rapportering.
 • - Avviks rapportering i henhold til selskaps prosedyrer

Inspecta arbeidet med myndighets krav på daglig basis, og det er normalt prosjekter å ha regelverks og forskrifts krav for våre tjenester levert til industri sektoren. Kravene er mye av kjernen for alle våre tjenester i enhver sektor. Vi har en betydelig forståelse av design koder som API, ASME, Euro-koder, DNV RP etc. som teknisk kontrollorgan i mange europeiske direktiver.

En typisk godkjenningsprosess omfatter ofte følgende:

 • Spesifikasjons verifikasjon - herunder gjennomgang av design spesifikasjoner,
 • Lastbasis rapporter, strukturanalyse, tegninger, flytskjemaer
 • Inspeksjon av produksjon - herunder gjennomgang av
 • Sveiseprosedyrer, Sveisere kompetanse, NDT-Prosedyrer,
 • Kontrollplaner, sluttdokumentasjon
 • Kontroll av installasjon
 • Produktsertifisering av strukturelle komponenter
 • Tekniske undersøkelser