Risikovurdering

Det er mulig å forhindre mange ulykker ved å identifisere potensielle farer og gjennomføre en grundig risikovurdering. Inspecta bistår bedrifter i slike prosesser.

I moderne fabrikkanlegg i dag finnes det mange operasjoner og utstyr som kan bidra til farlige situasjoner og hendelser. I tillegg legges det stadig større vekt på risikoen for påvirkning av det ytre miljøet som natur og omliggende bebyggelse.

En risikovurdering innebærer en grundig gjennomgang av de potensielle risikoene som finnes med hensyn til den enkelte type virksomhet og vil derfor variere noe i kompleksitet som følge av dette.  Kravet til risikokartlegging er blant annet angitt i forskriftene: 

 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
 • Tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften)

En risikovurdering av disse potensielle hendelser i et anlegg reduserer risikoen for ulykker. For å møte krav pålagt av myndighetenes forskrifter kreves det at det foreligger en oppdatert risikovurdering for virksomheten. Dette kan vi være behjelpelig med å få på plass.

Vi hjelper deg med effektivt å identifisere farer, vurdere dem, og analysere effekten av foreslåtte korrigerende tiltak. Det gir deg et sikrere arbeidsmiljø, økt pålitelighet, bedre/mer korrekt vedlikehold og ikke minst tilfredsstiller myndighetskrav.

En fullført risikoanalyse gir deg kunnskap på sin egen side og et verktøy for å starte fra når anlegget skal bygges i fremtiden.

Fordeler med risiko kartlegging:

 • Potensielle farer rundt bruk og vedlikehold er identifisert
 • Sikrere arbeid når korrigerende tiltak er tatt
 • Større pålitelighet
 • Kostnadsbesparelser, gjennom bedre kontroll på vedlikeholds-objekter og bedre utnyttelse av resurser
 • Du får en bedre forståelse av deres egne premisser
 • Arbeids verktøy for fremtidig analyse opprettet
 • Myndighetenes krav er oppfylt

Ifølge kravene i forskriften, skal gjennomføringen av en risikovurdering utføres av noen med tilstrekkelig kompetanse.  Den/de som deltar i risikovurderingen, skal samlet ha:

 • kunnskap om og erfaring med bruk av risikoanalytiske metoder
 • kunnskap om analyseobjektet og aktuelle farer
 • kunnskap om samspillet mellom analyseobjektet og andre forhold, internt og eksternt
 • nødvendig kjennskap til alle relevante fag.

Våre års erfaring innen inspeksjon av utstyr både for trykksatte anlegg, brannfarlig stoff med mer gir Inspecta en unik kompetanse på dette området.