Q3Web

 :

Q3Web

Q3Web forenkler og reduserer kostnadene for våre kunder ved å gi adgang til vår database. Her finner du rapporter og sertifikater som kan skrives ut eller lastes ned til eget datasystem. Databasen inneholder også statusrapporter for inspiserte objekter samt inspeksjonstimeplaner.

Gjennom vårt internettbaserte verktøy Q3Web får du et godt overblikk over alle dataene fra inspeksjonen. Q3Web forenkler dataene og gjør dem mer transparente, samtidig som du her får et komplett datasett fra våre inspeksjoner av dine anlegg. Du får tilgang til statistikk og historikk og kan eksportere data til ditt eget vedlikeholds- eller byggesystem.

Q3Web er delt opp i inspeksjon og sveiseobjekter, hvor du kan holde orden på de fleste av inspeksjonsrapportene og sveisesertifikatene. Det er bare å koble seg på og logge inn!

Mange av våre største kunder har valgt å bruke Q3Web i deres elektroniske distribusjon av sertifikater og rapporter.

Fordeler med å bruke Q3Web

  • Q3Web er effektiv og brukervennlig.
  • Du vil øyeblikkelig se når neste inspeksjon er planlagt eller om den allerede er gjennomført.
  • Du får tilgang til den samme informasjonen om anlegget som Inspecta har.
  • Du kan få mer detaljert informasjon om status for de av dine objekter som er underlagt lovregulerte inspeksjoner.
  • Du trenger ikke tenke på lagring av et sertifikat, når siste inspeksjon ble foretatt eller hva resultatet ble.
  • Våre inspektører kan inkludere skaderapporter som du kan se med det samme på Q3Web.
  • Du kan oppdatere informasjon om objekter og anlegg direkte i Q3Web.
  • Du kan rapportere i Q3Web når mangler er utbedret og bestille ny inspeksjon hvis dette er nødvendig.
  • Det kan opprettes dokumenter og filer med bilder av skader.
  • Du kan få en melding når det er kommet ny informasjon om dine poster eller objekter.