Overflate og maling

 :

Overflate og maling

Inspecta utfører inspeksjon av overflatebehandling.

Vi har flere stål- og sveiseinspektører som i tillegg FROSIO-sertifiserte på Level III, i henhold til NS 476 for inspeksjon av maling og overflatebelegging. 

Typiske arbeidsområder for en FROSI-inspektør er kontroll og oppfølging av overflatebehandling. 

 • Inspeksjon og godkjenning av stålflaten som skal belegges
 • Kontroll av klimatiske forhold under arbeidet
 • Korrekt blåsenivå, også med tanke på ruhet og renhet på stålflaten 
 • Kontrollerer at operatøren benytter korrekt påføringsteknikker
 • Kontrollere sluttresultat mot spesifiserte krav som:
  - korrekt farge og glans på toppstrøk
  - korrekt filmtykkelse på de enkelte malingslag, samt totaltykkelse
  - kontroll av malingsfeil, som pin-hole, fish-eyes, gardiner og      
    støv/tørrsprøyting
  - filmtykkelse, vedheftstesting og poresøking
  - krav til korrekt utført sluttdokumentasjon