Inspeksjon og eksperttjenester for maskinsikkerhet

 :

Inspeksjon og eksperttjenester for maskinsikkerhet

De fleste bedrifter benytter noen former for maskiner, verktøy eller annet utstyr på arbeidsplassen, f.eks. innenfor industri, handel og logistikk så vel som i den offentlige sektor. Lovgivning om sikkerhet i forbindelse med maskiner og utstyr som brukes av dine ansatte endrer seg i takt med at teknologien utvikles over tid. Produsenter må være informert om nye standarder som definerer hva som gjelder som høyeste kvalitet i egen bransje. Arbeidsgivere er dessuten forpliktet til å holde maskiner, verktøy og annet utstyr sikkert i hele dets levetid. Etter hvert som maskiner blir mer og mer kompliserte er det behov for eksperthjelp.

Inspecta tilbyr en lang rekke ekspertise- og inspeksjonstjenester for maskinsikkerhet. Våre tjenester sikrer at dine maskiner, verktøy og annet utstyr er sikre i drift og at de er i samsvar med relevant lovgivning. Inspectas omfattende servicepakker dekker hele maskinen og arbeidsutstyrets levetid: Fra design og produksjon via kjøp, bruk, inspeksjon og fjerning fra drift.

Maskiners bruksområder skaper mange driftsmessige betingelser som bør tas alvorlig fra begynnelsen av – fra design, produksjon og til kjøp. Kun de maskiner som er i samsvar med alle relevante krav kan plasserer på markedet og settes i drift. Med Inspectas tjenester unngår du unødvendige kostnader, påfølgende reparasjoner og skjult risiko. For eksempel kan vi ved produksjonsstadiet overvåke fremstillingsprosessen og sørge for at maskinen er i overensstemmelse med relevante og harmoniserte standarder og lovgivning. På et senere tidspunkt kan vi hjelpe til med å skrive dine innkjøpsspesifikasjoner og med å avgjøre om en maskin er i samsvar med gjeldende lover, standarder og dine innkjøpsspesifikasjoner.

Eiere og brukere av maskiner møter forskjellige utfordringer som kan tas hånd om med risikohåndtering og andre proaktive aktiviteter. Våre tjenester gir deg et verktøy som forbedrer arbeidsplassens sikkerhet og holder maskineriet i sikker drift under hele dets operasjonelle levetid. Våre tjenester inkluderer for eksempel fareidentifikasjon og risikovurderinger, inspeksjoner under alle faser (når maskinen er satt i drift og periodevise kontroller) og vurdering av forventet levetid. Våre tjenester er uavhengige og objektive, og de er tilpasset kundens spesifikke behov – altså dine behov.

Fordeler med inspeksjon og eksperttjenester for maskinsikkerhet

  • Sikrer at maskiner er designet, fremstillet og brukt på en god og trygg måte.
  • Sikrer at maskiner er i samsvar med relevante krav i maskindirektivet (f.eks. krav til maskinens tekniske fil eller risikovurdering) og med gjeldende harmoniserte standarder.
  • Hjelper deg med å ta de riktige beslutningene i forbindelse med investeringer, endringer, modernisering og vedlikehold.
  • Effektiv og enkelt innkjøp av maskiner.
  • Økt driftmessig pålitelighet og sikkerhet under maskinens levetid.
  • Reduserer antallet maskinrelaterte ulykker på arbeidsplassen.
  • Høykvalitets risikohåndtering muliggjør proaktive og målrettede handlinger.
  • Reduserer direkte og indirekte kostnader, f.eks. risiko for kostbare tilbakekallinger eller etterfølgende reparasjoner.
  • Gjør det mulig å ta i betraktning økonomiske aspekter ved fjerning av maskiner fra drift.
  • Hjelper deg med å skape en tryggere og sunnere arbeidsplass med mer tilfredse medarbeidere.