Inspeksjon av heiser og rulletrapper

 :

Inspeksjon av heiser og rulletrapper

Vi tenker sjeldent på om en heis i en boligblokk er trygg eller om rulletrappen på et handlesenter fungerer som den skal. Vi bekymrer oss heller ikke om skiheisen er i orden når vi er på vinterferie. Vi tar det for gitt at våre omgivelser er trygge og at det er liten risiko for ulykker.

Sikkerhet krever jevnlig vedlikehold i overensstemmelse med produsentens instruksjoner og årlige inspeksjoner. Inspeksjon er mer enn bare å oppfylle kravene i lover og regelverk. Det er et spørsmål om sikkerheten til bedriften, medarbeiderne og kundene. Det handler også om driftsøkonomi og om å unngå kostbar nedetid som er forårsaket av skader som ikke ble oppdaget før det var for sent.

Inspeksjoner gir viktige data som kan brukes til å øke sikkerheten og forlenge levetiden til en heis eller rulletrappe. Resultatet er verdifull informasjon for vedlikeholdssystemet, noe som kan gi tidlig varsel om potensielle problemer. På den måten kan du unngå ekstra kostnader og uventet driftsstans.

Inspecta inspiserer alle former for heiser og rulletrapper. Vi inspiserer på alle nivåer, fra konstruksjonsevaluering, installasjon, produksjon, modernisering, vedlikehold til intern service. Vi tilbyr dyktige og erfarne inspektører i kombinasjon med praktiske prosedyrer og tydelig dokumentasjon. Integritet og respekt for partnere er avgjørende for Inspecta, og vi inngår et nært samarbeid med kundene våre.

Fordeler med inspeksjon av heiser og rulletrapper

  • Faren for skader reduseres
  • Driftstilgjengeligheten øker
  • Bedre grunnlag for planlegging av vedlikehold og investeringer
  • Du får høy teknisk kompetanse, god service og en god geografisk dekning.