Legionellakontroll

 :

Legionellakontroll

Offentlig tilgjengelige anlegg er underlagt kravene i Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a som omhandler Legionellakontroll.

Kravene gjelder alle anlegg hvor det er vekstvilkår for Legionella og hvor det er risiko for spredning av bakteriene via aerosoler (små vanndråper). Eksempler på anlegg som er underlagt forskriften:

 • Dusjanlegg
 • Kjøletårn
 • Luftskrubbere
 • Boblebad
 • Fontener
 • Befuktningsanlegg

Inspectas søsterselskap NorKjemi hjelper kunder med alle ledd i dette arbeidet og tilbyr et komplett program for legionellakontroll:

 • Risikovurdering
 • Drifts- og kontrollprogram (serviceavtale)
 • Avvikshåndtering

NorKjemi tilbyr markedets beste vannbehandlingsprodukter for kontinuerlig forebygging mot Legionella i større kaldt- og varmtvannsanlegg/dusjanlegg:

 • Klordioksid
 • Kobber- og sølvionisering

Disse produktene virker både rengjørende og desinfiserende.

Du kan lese mer om deres produkter og tjenester her

Kontakt NorKjemi AS for mer informasjon. Tlf.: 24 11 85 46 eller send en mail