Kran og løfteutstyr

Inspecta Norge har en 40 års lang historie innen kran- og løftekontroll. Virksomheten har stått sentralt i arbeidet med å utvikle regelverket slik det er i dag.

Inspecta inspiserer alle former for kraner og løfteutstyr.  Vi har dyktige og erfarne inspektører i kombinasjonen med praktiske prosedyrer og tydelig dokumentasjon.

Vår erfaring og kompetanse gleder mange av våre kundereferanser innen kran- og løftsegmentet, og vi har i dag over 500 kunder.

Type kontroller:

 • Designkontroll
 • Ny-sertifisering
 • Resertifisering
 • Periodekontroll
 • Spesialkontroll

Eksempler på løfteinnretninger og utstyr som krever sakkyndig kontroll med 3. parts godkjenning:

 • Automatkraner med wire løft for pallereoler. Vertikal transportører/heiser for pall med wire løft. Vertikal transportører for rullekonteinere med kjede løft.
 • Alle typer løfteinnretninger for hengende last. Mobilkraner, tårnkraner og svingkraner.
 • Bro-/traverskraner. Vinsjer/spill/taljer. Lastebilkraner, kabelkraner, osv
 • Hånddrevne kraner. Løst utstyr/løfteredskap. Alle typer løfteutstyr, osv.
 • Kjetting, fiber, ståltaustropper, løst utstyr (plateklyper, sjakler, betongtobber, stålkasser, pallegaffel), løfteåk, andre løfte- og stablevogner, o.l.
 • Masseforflytningsmaskiner. Personløftere, personløfter – løftebord, personløfter - arbeidsplattform (bil eller tilhenger montert, samt selvgående)
 • Hengestillas - alle typer, klatrestillas for høyder o. 3 meter - alle typer, trallebaner.
 • Heissjakter

Inspecta er godkjent og sertifisert innenfor samtlige fagområder der det er krav til sakkyndig kontroll i henhold til Forskrift 2011-12-06 nr. 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, Kapittel 13, Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll.

Fordeler ved inspeksjon av kraner og løfteutstyr

 • Faren for skader reduseres
 • Driftstilgjengeligheten øker
 • Bedre grunnlag for planlegging av vedlikehold og investeringer
 • Du får høy teknisk kompetanse, god service og en god geografisk dekning

Vi har i mange år drevet med inspeksjon av kraner og annet løfteutstyr på skip. Inspecta har nå 4 erfarne inspektører godkjent som sakkyndige personer iht. Sjøfartsdirektoratets retningslinjer til å foreta periodisk sertifisering og sertifisering etter mindre reparasjoner av eksisterende laste- og losseutstyr på skip og på fiske- og fangst-fartøyer som faller inn under Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip.

Inspecta har fire sentrale verksteder som er rettet mot kran- og løftsegmentet i Norge med fokus på sikker operasjon. Vi har en samlet verkstedportefølje på over 1500 m² med godt utstyrsinnhold for det enkelte oppdrag som skal utføres.