Gassanlegg

Inspecta er en akkreditert tredjeparts organisasjon og kan hjelpe deg med installasjon, ettersyn og periodisk inspeksjon av distribusjonsnett, regulering, utstyr og ledninger.

Gass innebærer alltid en risiko. Å håndtere gass trygt krever ettersyn og kontroll av gassinstallasjoner, reguleringsstasjoner og gassutstyr.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), satt i forskrift FOR-2009-06-08-602 - Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.
Vi har kompetanse på systemrevisjon og kan også hjelpe deg å oppfylle Norsk Gassnorm.
Med vår hjelp er du sikker på at du følger DSB og myndighetens krav og skaper et tryggere arbeidsmiljø.
Fordeler med inspeksjon av gassinstallasjoner:
Du er sikker på at gass-systemet er riktig installert
Du får en kontroll på anleggets status
For å øke sikkerheten for de ansatte
Du minimerer risikoen forbundet med gass
Du vet at du oppfyller kravene i regelverket

Uavhengig kontroll av gassanlegg med brannfarlig gass kategori 1 og 2 skal utføres av akkreditert inspeksjonsorgan eller teknisk kontrollorgan. Krav om uavhengig kontroll gjelder for gassanlegg med brannfarlig gass, kategori 1 og 2, når anlegget er tilknyttet fast rørnett med over- eller undergrunnstank, rørsystem for distribusjon av gass eller flaskebatteri. 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), satt i forskrift FOR-2009-06-08-602 - Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Vi har kompetanse på systemrevisjon og kan også hjelpe deg å oppfylle Norsk Gassnorm.

Med vår hjelp er du sikker på at du følger DSB og myndighetens krav og skaper et tryggere arbeidsmiljø.

Fordeler med inspeksjon av gassinstallasjoner:

  • Du er sikker på at gass-systemet er riktig installert
  • Du får en kontroll på anleggets status
  • Du øker sikkerheten for de ansatte
  • Du minimerer risikoen forbundet med gass
  • Du vet at du oppfyller kravene i regelverket