Driftsinspeksjon

Som ledende tjenesteleverandør innen integritet og inspeksjon siden 1988, har Inspecta etablert en lang erfaringsbase innen driftsinspeksjon.

Driftsinspeksjon er en løsningsorientert tjeneste som blir spesielt designet for å møte kravene til anlegg og fasiliteter hos eiere med fokus på å forbedre drift og lønnsomhet.

Vi i Inspecta kan tilby våre kunder en total driftsinspeksjons løsning i en integrert pakke som resultater i:

• Mer tid viet til kjernevirksomheten
• En optimalisert løsning for inspeksjon og vedlikeholdsprogram
• Redusert endetid gjennom bedre tilgjengelighet
Vårt hovedmål når vi utformer drift inspeksjons program er å gi ta hensyn til kompleksiteten i til et moderne vedlikehold program for å bli utviklet ved hjelp av beste praksis og bruk av kostnadseffektive løsninger innen utstyrs teknologi og inspeksjons metoder som er ikke-påtrengende (NII).
Vi tilbyr en forvaltning for eier med en helhetlig verdi styring løsning med å sette fokus på kritiske områder. Der en risikobasert (RBI) tilnærming er hensiktsmessig for å gjøre det mulig for drift og vedlikehold ansatte å bruke mer tid og krefter på de kritiske områdene som trenger større oppmerksomhet.
Typiske drift inspeksjons prosess elementer er:
i) Mål og målsettinger
Etablering og kvantifisering av mål og målsettinger for virksomheten med hensyn til Drifts Inspeksjon.
ii) Inspeksjon Program
Denne delen består i hovedsak å utføre de aktivitetene som kreves for å utføre en RBI analyse og kompilere følgende inspeksjon og/eller vedlikehold program.
iii)Planlegging
Den inspeksjonsplanlegging vil bli utført av ingeniører med lang erfaring i planlegging og styring av inspeksjoner.
iv) Utførelse
Inspeksjonene vil bli utført av Inspecta svært erfarne ansatte fra inspeksjonsavdelingen.
v) Rapportering
Rapporteringen skal gjøres på en enhetlig måte som sikker gode evalueringer for evt funn/avvik handtering.
vi) Analyse
Analyser vil være alltid være viktig som input til optimalisering, forbedringer og evt levetids beregninger 
 vii) Forbedringer
Forbedringene vil bli klassifisert i henhold til nivået på drift konsekvenser, der endringer må godkjennes og implementeres på en styrt måte.
  • Mer tid viet til kjernevirksomheten
  • En optimalisert løsning for inspeksjon og vedlikeholdsprogram
  • Redusert endetid gjennom bedre tilgjengelighet

Vårt hovedmål når vi utformer driftsinspeksjonsprogram er å ta hensyn til kompleksiteten i et moderne vedlikeholdsprogram. Vi utvikler programmene ved hjelp av "beste praksis" og ved bruk av kostnadseffektive løsninger innen utstyrsteknologi og inspeksjonsmetoder som er ikke-påtrengende (NII).

Vi tilbyr forvaltning basert på en helhetlig verdistyringsløsning ved å sette fokus på kritiske områder der en risikobasert (RBI) tilnærming er hensiktsmessig for å gjøre det mulig for drifts- og vedlikeholdsansatte å bruke mer tid og krefter på de kritiske områdene som trenger større oppmerksomhet.

Typiske driftsinspeksjons prosesselementer er:

i) Mål og målsettinger
Etablering og kvantifisering av mål og målsettinger for virksomheten med hensyn til driftsinspeksjon.

ii) Inspeksjonsprogram
Denne delen består i all hovedsak av å utføre de aktivitetene som kreves for å utføre en RBI analyse og sammenstille følgende inspeksjons- og/eller vedlikeholdsprogram.

iii)Planlegging
Den inspeksjonsplanlegging vil bli utført av ingeniører med lang erfaring i planlegging og styring av inspeksjoner.

iv) Utførelse
Inspeksjonene vil bli utført av Inspecta svært erfarne ansatte fra inspeksjonsavdelingen.

v) Rapportering
Rapporteringen skal gjøres på en enhetlig måte som sikker gode evalueringer for evt funn/avvik handtering.

vi) Analyse
Analyser vil være alltid være viktig som input til optimalisering, forbedringer og evt levetids beregninger  

vii) Forbedringer
Forbedringene vil bli klassifisert i henhold til nivået på drift konsekvenser, der endringer må godkjennes og implementeres på en styrt måte.