Levetidsanalyse gir mulighet til fortsatt drift

Inspecta har lang erfaring med å gjennomføre levetidsanalyser i forskjellige miljøer, og vi kan fortelle mer om forutsetningene for fortsatt drift av anlegget ditt.

Kan dampkjelen brukes i minst 10 år til?

Problem: Et kraftenergi anlegg planla at dampkjelen skulle brukes i minst 10 år til. Det ville gi et overskudd på flere millioner kroner. For å gjøre det mulig ba kunden Inspecta om hjelp:

• Kunden hadde allerede gjennomført en del investeringer. Hvilke andre investeringer måtte de gjøre, og hvilken tidsplan trengte de for å kunne opprettholde tilgjengeligheten? Hvilken tilstand er de andre delene i? Hvor mye av levetiden har de igjen?

• Designlevetiden for enkelte komponenter er brukt opp. I hvor stor grad er den tekniske levetiden brukt opp? Hvilke tiltak kreves for å forlenge levetiden?

Grundige analyser

Løsning: Inspecta analyserte kjelens damptrommel, fallrør, fyrsted, overoppheter, dampkjøling, dørom og matevannrør.

Levetidsanalysen inkluderte:

• Identifisering av belastning, miljø og materiale for å bestemme skademekanismer.

• Oppsummering av drifts- og inspeksjonshistorikk, samt tidligere utredninger og analyser.

• Prøvetaking for å finne dagens situasjon.

• Kvalitativ vurdering av hvilke og hvor store forandringer som har skjedd i hver enkelt komponent.

• Fremtidig belastning og miljø ble vurdert for hver komponent.

• Tilveksten av identifiserte skademekanismer ble analysert per komponent.

• Beregninger av gjenværende levetid eller antall driftssykluser til akseptabelt nivå av degradering når det oppstår behov for utskiftninger.

Tiltak: Analysen ga en helhetsvurdering av muligheter og begrensninger for fremtidig drift. Komponenter med oppbrukt eller kort levetid, ble identifisert. Gjenværende levetid for komponentene ble klassifisert: 0–5, 5–10, >10 år. Kunden fikk presentert en rekke tiltak:

• Forslag til nyinvesteringer.

• Det ble bestemt intervall for testing og UH.

• Forslag til utvidet kontroll av hele matevannsystemet, samt bedre analyse og kontroll av brensel. Det gir bedre forbrenning og redusert korrosjon av komponenter.

Levetidsanalyse gir trygg fremtidig drift

Resultat: Analysen viste at hvis tiltakene gjennomføres, kan anlegget brukes i ytterligere 10 år med god lønnsomhet. Kostnadene for tiltakene er vesentlig lavere enn det kunden tjener på å ha dampkjelen i drift.