Kritikalitets- og skadeanalyse for optimalisering av inspeksjon og vedlikehold

Kritikalitetsanalyse kan være et effektivt verktøy for å oppfylle krav til økt tilgjengelighet og reduserte ressurser. Inspecta bistår ditt selskap.

Avdekke skader, og unngå havari

Problem: Inspeksjon og forebyggende vedlikehold er viktige elementer for å kunne avdekke skader og reparere dem før det oppstår havari. En av utfordringene, er å styre arbeidet til riktig nivå. Man kan bruke en arbeidsprosess som fokuserer på å tilpasse arbeidet til utstyrets kritikalitet. En slik analyse fokuserer på sikkerhet og økt tilgjengelighet. Da må forebyggende tiltak være i balanse med utstyrets viktighet i systemet. Det er viktig å systematisk analysere skadeårsaker og skadeutvikling, velge metode for tilstandsovervåkning, eller alternativt velge «run to failure» og en godt forberedt reparasjon.

Opplæring, kritikalitetsanalyse og grundig analyse

Løsning: Arbeidsprosessene som Inspecta bruker, er basert på relevante standarder, og de tilpasses anleggets lokale forutsetninger. Et viktig prinsipp er å involvere anleggets medarbeidere i prosessen. I analysen inngår trykksatt utstyr, roterende utstyr, traverser og løfteanordninger. Det brukes risiko- og pålitelighetsprinsipper som delvis kommer fra RBI (Risk Based Inspection) og delvis fra Reliability Centered Maintenance (RCM).

Tiltak

Hovedpunktene i gjennomførte arbeidsprosesser er:

• Opplæring

• Kritikalitetsanalyse for hver del av utstyret

• Grundigere analyse for objekter med høy kritikalitet (ofte ca. 15 % av utstyret)
- Trinnvis vurdering for forskjellige typer objekter<
- Identifisering av skadeårsak, og forebyggende metode for diagnose og prognose
- Kostnad-/nyttevurdering ved valg av forebyggende metode

• Pakking og planlegging av forebyggende oppgaver

Allerede i etterkant av analysen har det vært mulig å innføre endringer basert på generelle vurderinger for objekter med lav kritikalitet.

Færre havari og uventede stopp

Resultat: Gjennomførte analyser har gitt forutsetninger for systematisk planlegging og forberedelse av vedlikehold og inspeksjon. Det har ført til færre feil, havari og uventede stopp. Det er tatt begrunnede og aktive valg på grunnlag av forebyggende strategi eller «run to failure». Arbeidet som har blitt gjennomført, har gitt en økning i tilgjengeligheten på 1–3 %. UH-kostnaden har i flere tilfeller blitt redusert med inntil 10 %. I enkelte tilfeller har det forebyggende vedlikeholdet økt i omfang, noe som har gitt forutsetninger for ytterligere forbedret tilgjengelighet.