Forsterket inspeksjon gir verdifull informasjon

Ved å utnytte informasjonen som samles inn ved regelmessige inspeksjoner, kan Inspecta hjelpe deg til å få bedre kontroll på anlegget ditt.

Mange driftsforstyrrelser ga dyre produksjonsbortfall
Problem: I et forbrenningsanlegg genereres det damp i en dampkjele. Dampen omdannes til strøm og varme. Kunden hadde problemer med gjentakende driftsforstyrrelser i fyringssesongen på grunn av korrosjon på rør i anlegget. På det meste oppstod det åtte driftsforstyrrelser hvert år, noe som innebar et produksjonsbortfall på ca. 4,5 millioner NOK pluss reparasjonskostnader.

Analyse av kritiske punkter
Løsning:
En arbeidsgruppe med deltakere fra Inspecta analyserte de kritiske punktene med hensyn til tilgjengelighet og driftshendelser. Det ga en status for anlegget. Ved å dokumentere dagens tilstand for anlegget, fikk kunden grunnlag for kommende kontroller som gjorde det mulig å gjennomføre en analyse av blant annet slitasjehistorikk. Inspeksjonene ga også informasjon som kunne brukes for å forbedre sikkerheten og forlenge utstyrets levetid. Informasjonen kunne også brukes til å forbedre vedlikeholdssystemer og gi tidligere varsler om fremtidige problemer. Det gjorde det mulig å gjennomføre nødvendige reparasjoner og investeringer på riktig tidspunkt og på den måten unngå unødvendige kostnader og driftsstopp.

Tiltak: I god tid før planlagt besiktelse gjennomføres det nå en analyse av hvilke tiltak som bør utføres ved besiktelsen for å få det beslutningsgrunnlaget som trengs.

• Under kontrollene rapporteres det løpende status slik at nødvendige akutte tiltak kan gjennomføres. Når kontroller er utført, oppsummeres resultatet og presenteres under et oppfølgingsmøte.

• Under møtet blir det presentert anbefalinger for kommende kontroller og inspeksjoner.

Mer kostnadseffektiv og planlagt virksomhet
Resultat:
Etter hver inspeksjon opprettes det en utførlig tekniskrapport med resultatet fra alle kontroller. Slitasjehistorikken fremvises også, og på den måten får kunden et verktøy som kan brukes til å planlegge vedlikehold og investeringer. Det gjør det mulig å kunne produsere reservedeler og avtale reparasjoner på forhånd slik at kunden unngår uventet driftsstopp. Det har gitt en mer kostnadseffektiv og planlagt virksomhet.

Analysen viste at årsaken til korrosjonsproblemene ikke kunne utbedres, og kunden valgte å montere rør med bedre korrosjonsbestandighet. Det har ikke oppstått uforutsett driftsstans siden.