Forlenget intervall gir mulighet for høyere produksjon

Med riktige forutsetninger kan man forlenge tiden mellom inspeksjoner. Inspecta har lang erfaring med å hjelpe kundene våre for å avdekke muligheter.

Behov for forlenget intervall

Problem: Tilgjengelighet er viktig. En av mulighetene som finnes, er å forlenge tiden mellom inspeksjon for å kunne øke produksjonen. I DSB sin temaveileding for trykkpåkjent utsyr er det angitt hva som er mulig og nødvendig for å kunne forlenge intervallet mellom inn- og utvendig inspeksjon.

Status og analyse

Løsning: Det gjennomføres en status og analyse av de trykksatte anordningene i anlegget som har behov for forlenget intervall. Inspektør og anleggsansvarlig går gjennom forutsetningene basert på drifts- og besiktelseshistorikk. Det bestemmes hvilket inspeksjonsintervall som kan bli aktuelt basert på forutsetningene for hver trykksatte anordning.

Tiltak: Anleggseier informerer Inspecta om hvilke trykksatte anordninger de ønsker å få forlenget intervall for. De angitte rammene i forskriften, må oppfylles. Deretter skal det gjennomføres en gjennomgang for å avdekke om det er nødvendig med ekstra kontroll ved besiktelsen for å kunne gi nødvendig vurderingsgrunnlag. Anleggseieren må også starte en særskilt utredning.

Utredningen skal vise at skaderisikoen ikke øker som følge av det forlengede intervallet, og den må inneholde følgende trinn:

1. Analyse av skader og deres tilvekst, inkludert en vurdering av skademekanismer. Hvis ingen skademekanismer bedømmes, er dette tilstrekkelig, men hvis det bedømmes skademekanismer, må følgende punkter oppfylles/gjennomføres:

2. Driften av prosessanlegget må ikke medføre forandringer som øker risikoen for skader i trykktanken hvis intervallet forlenges.

3. Det skal opprettes driftsvindu for anlegget.

4. Eventuelle avvik fra driftsvindu skal vurderes med tanke på skadetilveksten.

5. Brukeren må opprette et prøvetakingsprogram basert på behovene som avdekkes i utredningen.

Forlenget intervall øker produksjonen

Resultat: Intervallet kan først forlenges når besiktelsen er gjennomført uten at det er avdekket alvorlige mangler, når den særskilte utredningen er opprettet og vurdert og hvis de andre kravene er oppfylt. Det forlengede intervallet gir muligheter for økt produksjon.