Analyse av skadetoleranse gir svar på spørsmål om fortsatt produksjon

Har du avdekket en skade som du ikke vet hva innebærer? Inspectas eksperter hjelper deg med å vurdere skaden og muligheten for fremtidig produksjon.

Inspecta hjelper deg med problemene dine ved hjelp av en kombinasjon av teknisk ekspertise og erfaring fra mange forskjellige industrier (KUI). 

Korrosjonsskader kan føre til lange avbrudd

Problem: Ved kontroll av en trykkjele i et prosessanlegg ble det avdekket en rekke korrosjonsskader under isolasjonen. Ved hjelp av tykkelsesmåling av korrosjonsskadene ble det konstatert at punkter på mantelen hadde tynnere godstykkelse enn Smin. En akutt reparasjon eller utskifting av mantelen, nominelt 32 mm, ville ta inntil fire uker.

Det ville koste over 2 millioner NOK i tiltak og produksjonsbortfall. En analyse av skadetoleranse viser skadens omfang.

Løsning: Standarden API 579-1, Fitness For Service, gir veiledning for håndtering av forskjellige typer skader. Den inkluderer identifisering av skader, innsamling av data, vurderingskriterier og vurdering av resterende levetid. Etter en teknisk vurdering ble det konstatert at prinsippene i API 579-1 kunne brukes for å vurdere skaden.

 Først ble det gjennomført en detaljert tykkelsesmåling med rutenett for å kartlegge korrosjonsskadene som ble avdekket. Tykkelsesmålingen av de uskadde delene av mantelen viste at det ikke hadde oppstått innvendig korrosjon der i løpet av de ca. 30 årene trykkjelen hadde vært i drift. Derfor ble det forutsatt i analysene at det ikke var behov for fremtidige korrosjonstillegg for de skadde områdene.

Det ble gjennomført en analyse basert på de målte godstykkelsene i henhold til standardens kapittel om generell fortynning av gods nivå 1 og 2. Resultatet viste at flere av skadene var akseptable. Det ble gjennomført en FE-analyse (nivå 3) for å vurdere resten av korrosjonsskadene, og korrosjonsskadene ble modellert med målte tykkelser.

Analysen viste at spenningene i mantelen oppfylte kriteriene.

Det innebar at alle korrosjonsskader var akseptable.

Tiltak: Mantelen trengte ikke reparasjon. Isteden ble isoleringen tettet for å stoppe og forebygge ytterligere korrosjon. I tillegg ble det gjennomført hyppigere inspeksjoner for å sikre at det ikke oppstod ytterligere korrosjon på de skadde områdene.

 

Analyse viser riktige tiltak

Resultat: Anleggseieren slapp å gjennomføre en uforutsett reparasjon av mantelen og kunne isteden sette trykkjelen i drift uten større tidsforstyrrende tiltak. Deretter kunne reparasjonen gjennomføres på en planlagt måte. Hele arbeidet ble gjennomført på under to uker og kostet betydelig mindre enn 1 million NOK.