Respekt

 :

Respekt

Inspecta arbeider med ulike interessenter over hele verden. Respekt på tvers av landegrenser er derfor en viktig faktor for oss.

Å ha respekt for våre kunder og kolleger er en selvfølge og en forutsetning for å forstå våre behov. Med gjensidig respekt for hverandre har vi også selv mulighet til å utvikle oss og lære av hverandre.

Inspecta tilbyr ansatte spennende muligheter til å delta i internasjonale prosjekter. Derfor er fleksibilitet overfor nye oppgaver og språkkunnskaper er en fordel.

Med respekt for våre kolleger og deres kompetanse, er det mulig å lære av hverandre daglig, og derfor kunne gi enda mer til våre kunder.

For å støtte vår vekst er vi stadig på jakt etter folk som deler Inspecta verdier.