Rørinspeksjon med Long Range Ultrasonic (LRUT) for ST1

ST1s raffineri i Gøteborg hadde behov for å finne ut om et råoljerør kunne brukes i fremtiden. Testmetoden Long Range Ultrasonic (LRUT) ble svaret.

Ved et petrokjemisk anlegg er det viktig å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå ved å inspisere rørledningene med jevne mellomrom.

«Alt vi gjør er basert på maksimal sikkerhet», sier Magnus Nylander, inspeksjonssjef ved ST1s raffineri i Gøteborg. Anlegget behandler 20 prosent av Sveriges totale behov for oljeprodukter hvert år.

Unngå kostnader og avbrudd

En to kilometer lang, isolert, tyvetommers rørledning transporterer tungolje fra Skarvikshavnen til ST1s raffineri. Siden rørene ligger rett på støttebjelker, er de vanskelige å inspisere.

Av sikkerhetshensyn bytter ST1 hvert 12. år ut utsatte rør som ikke kan inspiseres. For å unngå unødvendige kostnader og produksjonsforstyrrelser i forbindelse med utskifting av funksjonelle rør, kontaktet ST1 Inspecta for å få hjelp.

Testing under produksjon

Inspecta fant ut at rørledningen kunne inspiseres ved hjelp av skannemetoden LRUT.

LRUT er en metode som brukes for å inspisere rørledninger som det er vanskelig å komme til. Når man bruker metoden, trenger man bare å fjerne isoleringen ved målepunktene. En krage på utsiden av røret sender ut sterke nok signaler til at man dekker minst 25 meter i hver retning. Metoden bruker lavfrekvent ultralyd for å avdekke korrosjon og andre avvik, samt hvor de finnes.

Inspecta tok totalansvaret for hele operasjonen. Den varte i ca. tre uker, den ble gjennomført mens raffineriet var i full drift og oljeledningen ble brukt som normalt.

Viktige svar for lav kostnad

«Inspectas tester ga oss tydelig beskjed om at råoljeledningen vår er i god stand og at den kommer til å gjøre jobben også i fremtiden», sier Magnus Nylander fra ST1. «Med LRUT kan vi maksimere ledningens levetid på en kostnadseffektiv måte.

Jeg er overbevist om at det er mange rørledninger i andre industrier hvor denne teknologien vil kunne gi viktige svar til lave kostnader også i fremtiden», avslutter Magnus Nylander.