Kontinuerlig utvikling

 :

Kontinuerlig utvikling

Inspecta jobber kontinuerlig med å forbedres, både eksternt og internt. Vi investerer mye i å utvikle våre ansattes kompetanse og kunnskap. For eksempel arrangerer vi interne kurs i ulike testemetoder - mange av våre NDT-ingeniører begynte som lærlinger og har utviklet seg til spesialister under sin tid i Inspecta.

Inspecta gjennomfører regelmessige medarbeiderundersøkelser for å kunne støtte vår utvikling og utvikle lederegenskapene til våre sjefer. Som et internasjonalt selskap har vi mange lederskapsprosesser; for eksempel hvordan vi setter tydelige mål i en årlig personlig utviklingssamtale.

For å sikre fortsatt vekst i selskapet ser vi etter medarbeidere som deler våre verdier: