Vindkraft

 :

Vindkraft

Inspecta kontrollerer ca. 200 vindmøller i året for å oppnå sikker drift. Vi hjelper også operatører med kostnadseffektive tjenester under vindkraftverkets fulle livssyklus.

Inspecta har kunnskap og erfaring fra prosjektering, tilrettelegging, montering og drift.

  • Ved prosjektering er Inspecta teknisk sakkyndig med ressurser for utredninger og beregninger
  • Under tilrettelegging får operatører innenfor vindkraft hjelp med tilretteleggingskontroll og ikke-destruktiv testing
  • Ved montering får bedrifter hjelp med akkreditert besiktning av løfte- og trykksatte anordninger som heiser, mobilkraner, hydraulagregat og elektriske besiktninger
  • Under drift får operatører hjelp med tilstands- og livslengdebedømmelser, underlag- og inspeksjonsstyring, samt undersøkelser for forutsetning for livslengdeforlenging

Skade- og havariutredning

Inspecta har lang erfaring innen energi- og kraftindustrien og vet hva som trengs for å oppnå lønnsomhet og driftssikkerhet.