Vannbehandling

 :

Vannbehandling

Lukkede væskebårne energisystemer som varmeanlegg, kjøleanlegg og gjenvinnere, er systemer med væsker som energibærere

Væsken vil over tid forringes og skape problemer ved anlegget dersom den ikke ettersees og vannbehandling implementeres.

Inspectas søsterselskap NorKjemi tilbyr et komplett program for håndtering av denne typen anlegg:

  • Væskeanalyse (dokumenterer væskens tilstand)
  • Rens av anlegget, ev. rens eller utskiftning av væsken
  • Vannbehandlingsprodukter
  • Vannbehandlingsprogram (serviceavtale)

 Du kan lese mer om deres produkter og tjenester her

Kontakt NorKjemi AS for mer informasjon ring oss på tlf.: 24 11 85 46 eller send oss en e-post